Landsstyret

Landsstyret er SVs høyeste beslutningsorgan i tiden mellom landsmøtene. Landsstyret består av to medlemmer fra hvert av de 11 fylkeslagene, seks utvalgsledere direkte valgt av landsmøtet, og de faste medlemmene av sentralstyret. Lederne av Samepolitisk Råd, Skeive Sosialister og SVs funkisnettverk deltar med tale- og forslagsrett.

Møtene avholdes vanligvis i Oslo.

Spørsmål eller henvendelser knyttet til arbeidet i SVs landsstyre kan rettes til Endre Flatmo (mobil 47 66 14 15 eller endre.flatmo@sv.no)

Medlemmer

Sentralstyrets medlemmer:

Se sentralstyret.

Representanter fra fylkene:

Viken
Medlem – Rannveig Kvifte Andresen
Mobil: 481 03 943
E-post: rannveig.andresen@gmail.com

Viken
Medlem – Erlend Ødegård Kåsereff
Mobil: 993 04 490
E-post: erlendoh@icloud.com

Oslo
Medlem – Kristian Takvam Kindt
Mobil: 951 09 246
E-post: kristian.kindt@gmail.com

Oslo
Medlem – Sunniva Holmås Eidsvoll
Mobil: 996 30 600
E-post: sunniva.eidsvoll@gmail.com

Innlandet
Medlem – Anne Lise Fredlund
Mobil: 977 55 141
E-post: anne.lise.fredlund@sv.no

Innlandet
Medlem – Amund Røhr Heggelund
Mobil: 476 77 967
E-post: amund.heggelund@sv.no

Vestfold og Telemark
Medlem – Grete Wold
Mobil: 951 07 574
E-post: grete.wold@sv.no

Vestfold og Telemark
Medlem – Vilde Berg-Nilsen
Mobil: 954 90 065
E-post: vildebergnilsen@gmail.com

Agder
Medlem – Mirell Høyer-Berntsen
Mobil: 414 53 013
E-post: hoyerberntsen@gmail.com

Agder
Medlem – Inger Margrethe Stoveland
Mobil: 976 85 482
E-post: ingerms@uia.no

Rogaland
Medlem – Ingrid Fiskaa
Mobil: 970 16 049
E-post: ingrid.fiskaa@gmail.com

Rogaland
Medlem – Anniken Heimdal Tjøstheim
Mobil: 908 29 847
E-post: annitjost@gmail.com

Vestland
Medlem – Torunn Olsnes
Mobil: 911 37 945
E-post: torunn.olsnes@gmail.com

Vestland
Medlem – Hege Lothe
Mobil: 926 48 348
E-post: hege.lothe@gmail.com

Trøndelag
Medlem – Ottar Michelsen
Mobil: 915 55 983
E-post: ottar.michelsen@trondheim.kommune.no

Trøndelag
Medlem – Ellen Samuelsen
Mobil: 975 49 640
E-post: ellen.samuelsen@gmail.com

Møre og Romsdal
Medlem – Bjørn Jacobsen
Mobil: 900 70 976
E-post: bjorn.jacobsen50@gmail.com

Møre og Romsdal
Medlem – Marit Aklestad
Mobil: 916 94 698
E-post: maklestad@gmail.com

Nordland
Medlem – Åshild Pettersen
Mobil: 902 08 124
E-post: aashild.pettersen@gmail.com

Nordland
Medlem – Christian Torseth
Mobil: 984 16 875
E-post: ctorseth@gmail.com

Troms og Finnmark
Medlem – Bjarne Rohde
Mobil: 993 07 930
E-post: bjarne.rohde@gmail.com

Troms og Finnmark
Medlem – Anita Elin Ingebrigtsen
Mobil: 915 95 196
E-post: anitaelini28@gmail.com

Utvalgsledere:

Ingrid Hødnebø
Kvinnepolitisk leder
Mobil: 901 10 698
E-post: ingrid_hodnebo@hotmail.com
Vara: Maria Bonita Igland

Heming Olaussen
EU/EØS-politisk leder
Telefon: 901 55 894
E-post: heming.olaussen@gmail.com
Vara: Cathrine Ertsås

Jarle Brattespe
Miljøpolitisk leder
Telefon: 92 40 9340
E-post: jarle@brattespe.com
Vara: Gunnell G.E Sandanger

Astrid Kjelsnes
Faglig leder
Mobil: 92 014 054
E-post: astrid@kjelsnes.com
Vara: Karianne Hansen Heien

Gjermund Skaar
Internasjonal leder
Mobil: 922 17 700
E-post: gjermund.skaar@gmail.com
Vara: Ingeborg Moa

Camilla Ahamath
Inkluderingspolitisk leder
Mobil: 982 98 474
E-post: camillaahamath@gmail.com
Vara: Sara Lilleberg Safavifard

Landsstyrets møter 2022: