Landsstyret

Landsstyret er SVs høyeste beslutningsorgan i tiden mellom landsmøtene. Landsstyret består av to medlemmer fra hvert av de 11 fylkeslagene, seks utvalgsledere direkte valgt av landsmøtet, og de faste medlemmene av sentralstyret.

Møtene avholdes vanligvis i Oslo.

Spørsmål eller henvendelser knyttet til arbeidet i SVs landsstyre kan rettes til Endre Flatmo (mobil 47 66 14 15 eller endre.flatmo@sv.no)

Medlemmer

Sentralstyrets medlemmer:

Se sentralstyret.

Representanter fra fylkene:

Viken
Medlem – Rannveig Kvifte Andresen
Mobil: 481 03 943
E-post: rannveig.andresen@gmail.com

Viken
Medlem – Erlend Ødegård Kåsereff
Mobil: 993 04 490
E-post: erlendoh@icloud.com

Oslo
Medlem – Arvinn Gadgil
Mobil: 952 38 726
E-post: arvinngadgil@gmail.com

Oslo
Medlem – Sunniva Holmås Eidsvoll
Mobil: 996 30 600
E-post: sunniva.eidsvoll@gmail.com

Innlandet
Medlem – Anne Lise Fredlund
Mobil: 977 55 141
E-post: anne.lise.fredlund@sv.no

Innlandet
Medlem – Amund Røhr Heggelund
Mobil: 476 77 967
E-post: amund.heggelund@sv.no

Vestfold og Telemark
Medlem – Grete Wold
Mobil: 951 07 574
E-post: grete.wold@sandefjord.kommune.no

Vestfold og Telemark
Medlem – Vilde Berg-Nilsen
Mobil: 954 90 065
E-post: vildebergnilsen@gmail.com

Agder
Medlem – Mirell Høyer-Berntsen
Mobil: 414 53 013
E-post: hoyerberntsen@gmail.com

Agder
Medlem – Inger Margrethe Stoveland
Mobil: 976 85 482
E-post: ingerms@uia.no

Rogaland
Medlem – Ingrid Fiskaa
Mobil: 970 16 049
E-post: ingrid.fiskaa@gmail.com

Rogaland
Medlem – Anniken Heimdal Tjøstheim
Mobil: 908 29 847
E-post: annitjost@gmail.com

Vestland
Medlem – Torunn Olsnes
Mobil: 911 37 945
E-post: torunn.olsnes@gmail.com

Vestland
Medlem – Hege Lothe
Mobil: 926 48 348
E-post: hege.lothe@gmail.com

Trøndelag
Medlem – Ottar Michelsen
Mobil: 915 55 983
E-post: ottar.michelsen@trondheim.kommune.no

Trøndelag
Medlem – Ellen Samuelsen
Mobil: 975 49 640
E-post: ellen.samuelsen@gmail.com

Møre og Romsdal
Medlem – Bjørn Jacobsen
Mobil: 900 70 976
E-post: bjorn.jacobsen50@gmail.com

Møre og Romsdal
Medlem – Marit Aklestad
Mobil: 916 94 698
E-post: maklestad@gmail.com

Nordland
Medlem – Åshild Pettersen
Mobil: 902 08 124
E-post: aashild.pettersen@gmail.com

Nordland
Medlem – Christian Torseth
Mobil: 984 16 875
E-post: ctorseth@gmail.com

Troms og Finnmark
Medlem – Bjarne Rohde
Mobil: 993 07 930
E-post: bjarne.rohde@gmail.com

Troms og Finnmark
Medlem – Anita Elin Ingebrigtsen
Mobil: 915 95 196
E-post: anitaelini28@gmail.com

Utvalgsledere:

Ingrid Hødnebø
Kvinnepolitisk leder
Mobil: 901 10 698
E-post: ingrid_hodnebo@hotmail.com
Vara: Maria Bonita Igland

Heming Olaussen
EU/EØS-politisk leder
Telefon: 901 55 894
E-post: heming.olaussen@gmail.com
Vara: Cathrine Ertsås

Jarle Brattespe
Miljøpolitisk leder
Telefon: 92 40 9340
E-post: jarle@brattespe.com
Vara: Gunnell G.E Sandanger

Astrid Kjelsnes
Faglig leder
Mobil: 92 014 054
E-post: astrid@kjelsnes.com
Vara: Karianne Hansen Heien

Gjermund Skaar
Internasjonal leder
Mobil: 922 17 700
E-post: gjermund.skaar@gmail.com
Vara: Ingeborg Moa

Camilla Ahamath
Inkluderingspolitisk leder
Mobil: 982 98 474
E-post: camillaahamath@gmail.com
Vara: Sara Lilleberg Safavifard

Landsstyrets møter 2021: