Landsstyret

Landsstyret er SVs høyeste beslutningsorgan i tiden mellom landsmøtene. Landsstyret består av to medlemmer fra hvert av de 15 fylkeslagene, sentralstyret, 4 utvalgsledere valgt av landsmøtet, leder av Samepolitisk råd og 1. nestleder i Sosialistisk Ungdom. Lederne av Skeive Sosialister og SVs funkisnettverk og Sosialistiske Studenter møter med tale- og forslagsrett.

Møtene avholdes vanligvis i Oslo.

Spørsmål eller henvendelser knyttet til arbeidet i SVs landsstyre kan rettes til Endre Flatmo på partikontoret: endre.flatmo@sv.no.

Landsstyrets møter 2024-2025:

Medlemmer

Sentralstyrets medlemmer:

Se sentralstyret.

Representanter fra fylkene:

Akershus
Haitham El-noush
Stine Høivik

Oslo
Sunniva Holmås Eidsvoll
Steinar Heldal

Innlandet
Anne Lise Fredlund
Bjørnar Tollan Jordet

Vestfold
Grete Wold
Olav Sanness Vika

Telemark
Øyvind Olsen
Anne Kjendsheim

Agder
Mali Steiro Tronsmoen
Fredrick Høyer-Berntsen

Buskerud
Audun Hammer Hovda
Kathy Lie

Rogaland
Heidi Bjerga
Irmelin Sangolt Tjelflaat

Vestland
Jarle Brattespe
Hege Lothe

Trøndelag
Ottar Michelsen
Victoria Skjønhaug

Møre og Romsdal
Gert Rietman
Marit Aklestad

Østfold
Espen Endal
Heidi Larsen

Nordland
Åshild Pettersen
Christian Torset

Troms
Parabaran Rajalingam
Marianne Bilden

Finnmark
Amy Brox Webber
Alf Normann Hansen

Utvalgsledere:

Heming Olaussen
EU/EØS-politisk leder
Telefon: 901 55 894
E-post: heming.olaussen@gmail.com
Vara: Oddrun Årflot

Gunnell Erika Sandanger
Miljøpolitisk leder
Telefon: 402 47 025
E-post: gunnellsandanger@gmail.com
Vara: Ingrid Opedal

Gjermund Skaar
Internasjonal leder
Mobil: 922 17 700
E-post: gjermund.skaar@gmail.com
Vara: Martine Kopstad Floeng

Camilla Ahamath
Inkluderingspolitisk leder
Mobil: 982 98 474
E-post: camillaahamath@gmail.com
Vara: Aram Karim

Andre:

Lina Maria Karlsen
Leder av Samepolitisk råd
Mobil: 917 71 283
E-post: linamkarlsen@gmail.com

Eirin Miljeteig Helgesen
1. nestleder i Sosialistisk Ungdom