Programarbeid

På denne siden kan du følge SVs prosess for nytt arbeidsprogram for valgperioden 2025-2029.

Arbeidsprogrammet er et av partiets viktigste dokumenter og redegjør for partiet sin politikk og hovedsatsinger for valgperioden. Programmet skal vedtas på landsmøtet i 2025.

Hele partiet vil involveres i prosessen og organisasjoner og andre inviteres til å komme med innspill. Her vil du kunne holde deg oppdatert på prosessen og muligheter for innspill og medvirkning.

Har du/dere allerede utarbeidet innspill dere ønsker å gi programkomiteen kan dette sendes til program@sv.no.

NB: Skriv i emnefeltet hvem som er avsenderen av innspillet.

Landsstyret har satt ned komiteen som som skal lede prosessen og komme med forslag til nytt arbeidsprogram. I sitt mandat til komiteen slår landsstyret fast at arbeidsprogrammet skal være et program for hva partiet ønsker å oppnå i stortingsperioden 2025-2029.

Komiteen er sammensatt av:

Spørsmål om komiteens arbeid kan rettes til sekretær for komiteen, Reber Roald Iversen: reber.roald.iversen@stortinget.no

De formelle fristene til prosessen ble vedtatt av landsstyret i september 2023.

Formelle frister:

2024

2025