Tilsette i fylkeslaga

Ane Fidjestøl
Fylkessekretær for Oslo SV
Mobil: 452 44 724
E-post: oslo@sv.no

Elisabeth Amundsen
Fylkessekretær for Innlandet SV
Mobil: 485 01 406
E-post: elisabeth.amundsen@sv.no

Rose Teigen-Fagerheim
Fylkessekretær for Akershus SV
Mobil: 908 76 737
E-post: rose.teigen-fagerheim@sv.no

Sigve Grøndahl Fredriksen
Fylkessekretær for Østfold SV og Buskerud SV
Mobil: 468 25 294
sigve.fredriksen@sv.no

Anniken Beckstrøm
Fylkessekretær for Vestfold SV og Telemark SV
Mobil: 917 28 168
E-post: anniken.beckstroem@sv.no

Guttorm Strande Syrrist
Fylkessekretær for Agder SV
Mobil: 905 17 309
E-post: guttorm.syrrist@sv.no

Olav Rawcliffe
Fylkessekretær for Rogaland SV
Mobil: 452 15 729
E-post: rogaland@sv.no

Aslak Owren
Fylkessekretær for Vestland SV
Mobil: 410 43 720
E-post: aslak.owren@sv.no

Sigrid Sandal
Organisasjonskonsulent for Vestland SV
Mobil: 911 86 235
E-post: sigrid.sandal@sv.no

Kari Gagnat
Fylkessekretær for Møre og Romsdal SV
Mobil: 995 31 235
E-post: kari.gagnat@sv.no

Lovísa Úlfarsdóttir
Fylkessekretær for Trøndelag SV
Mobil: 970 82 639
E-post: lovisa.ulfarsdottir@sv.no

Liv Dagrunn Andreassen
Fylkessekretær for Nordland SV
Mobil: 900 34 624
E-post: liv-dagrunn.andreassen@sv.no

Rakel Hagen Olsen
Distriktssekretær for Troms SV og Finnmark SV
Mobil: 926 82 784
E-post: rakel.hagen.olsen@sv.no

Ina Nyås Moe
Fylkessekretær for Nordland SV (i permisjon)