Tilsette i stortingssekretariatet

Ingrid Tungen
Konstituert sekretariatsleiar
Mobil: 414 73 806
E-post: ingrid.tungen@stortinget.no

Solveig Igesund
Nestleiar i sekretariatet (vikar)
Mobil: 970 35 654
E-post: solveig.igesund@stortinget.

Yngvil Longva
Personal- og administrasjonsrådgjevar
Mobil: 922 45 024
E-post: yngvil.longva@stortinget.no

Kommunikasjonsavdelinga

Informasjon om pressetelefon kan du finne her

Siri Gjørtz 
Kommunikasjonssjef, ansvar for kontroll- og konstitusjonskomiteen, næringskomiteen, finanskomiteen, justiskomiteen og helse- og sosialkomiteen
Mobil: 920 48 949
E-post: siri@stortinget.no

Martin Grüner Larsen
Kommunikasjonsrådgjevar, ansvar for arbeid- og sosialkomiteen og utenrikskomiteen
Mobil: 986 20 468
E-post: martin-g.larsen@stortinget.no

Runa Røed
Kommunikasjonsrådgjevar, ansvar for energi- og miljøkomiteen, utdanningskomiteen, transportkomiteen, kommunal- og forvaltningskomiteen, familie og kulturkomiteen
Mobil: 472 86 663
E-post: runa.roed@stortinget.no

Natalia Aakre
Innhaldsprodusent sosiale medium
Mobil: 406 25 182
E-post: natalia.aakre@stortinget.no

Organisatorisk avdeling

Hans Vold Husum
Leiar for organisatorisk avdeling og personleg rådgjevar for partileiaren
Mobil: 958 54 095
E-post: hans@stortinget.no

Anniken Gurijordet
Organisatorisk rådgjevar og politisk rådgjevar – familie- og kultur (unnateke familie)
Mobil: 924 92 350
E-post: anniken.gurijordet@stortinget.no

Øistein Sommerfeldt Lysne
Konsulent for Bergstø, Haltbrekken, Kjerstad og Lie
Mobil: 986 60 459
E-post: oistein.sommerfeldt.lysne@stortinget.no

Heidi Bakke
Konsulent for Fagerås og Hussein
Mobil: 906 51 142
E-post: heidi.bakke@stortinget.no

Lone Segbø Løvaas
Konsulent for Ellingsen, Fiskaa, Knag-Fylkesnes og Unneland
Mobil: 983 25 190
E-post: lone.segbo.lovaas@stortinget.no

Marte Guldal Bramness
Konsulent for Fagerås, Hussein, Øvstegård og Wold
Mobil: 977 22 774
E-post: marte.guldal.bramness@stortinget.no

Politisk avdeling

Reber Roald Iversen
Politisk rådgjevar kontroll- og konstitusjonskomiteen
Mobil: 926 96 141
E-post: reber.roald.iversen@stortinget.no

Hege Skarrud
Politisk rådgjevar næringskomiteen og justiskomiteen
Mobil: 452 64 085
E-post: hege.skarrud@stortinget.no

Wanda Voldner
Politisk rådgjevar helsekomiteen
Mobil: 997 26 531
E-post: wanda.voldner@stortinget.no

Roman Linneberg Eliassen
Politisk rådgjevar finanskomiteen
Mobil: 472 31 810
E-post: roman.linneberg.eliassen@stortinget.no

Selma Ugland
Politisk rådgjevar arbeids- og sosialkomiteen
Mobil: 994 67 817
E-post: selma.ugland@stortinget.no

Lise Østby
Politisk rådgjevar kommunal- og forvaltingskomiteen og familie- og kulturkomiteen (unnateke kultur)
Mobil: 984 25 612
E-post: lise.ostby@stortinget.no

Anniken Gurijordet
Politisk rådgjevar familie- og kultur (unnateke familie) og organisatorisk rådgjevar
Mobil: 924 92 350
E-post: anniken.gurijordet@stortinget.no

Mari Gjerdåker
Politisk rådgjevar transport- og kommunikasjonskomiteen
Mobil: 413 14 982
E-post: mari.gjerdaker@stortinget.no

Heidi Lundeberg
Politisk rådgjevar utanriks- og forsvarskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen (innvandring/integrering)
Mobil: 924 15 316
E-post: heidi.lundeberg@stortinget.no

Lasse Bjørn
Politisk rådgjevar energi- og miljøkomiteen
Mobil: 980 86 887
E-post: lasse.eriksen.bjorn@stortinget.no

Kaja Hilleren
Politisk rådgjevar utdannings- og forskingskomiteen
Mobil: 468 11 912
E-post: kaja.yngsdal.hilleren@stortinget.no

Ivar Johansen
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar, helse- og omsorgskomiteen
Mobil: 906 61 520
E-post: ivar.johansen.sv@stortinget.no

Heming Olaussen
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar, EU/EØS
Mobil: 90155894
E-post: heming.olaussen@stortinget.no