Stortingssekretariatet

Ingrid Tungen
Konstituert sekretariatsleiar
Mobil: 414 73 806
E-post: ingrid.tungen@stortinget.no

Solveig Igesund
Nestleiar i sekretariatet (vikar)
Mobil: 970 35 654
E-post: solveig.igesund@stortinget.no

Yngvil Longva
Personal- og administrasjonsrådgjevar
Mobil: 922 45 024
E-post: yngvil.longva@stortinget.no

Kommunikasjonsavdelinga

Informasjon om pressetelefon kan du finne her

Siri Gjørtz 
Kommunikasjonssjef
Mobil: 920 48 949
E-post: siri@stortinget.no

Pressekontakt for:
Kari Elisabeth Kaski (Finans)
Freddy André Øvstegård (Arbeid og sosial)
Ingrid Fiskaa (Utenriks og forsvar)
Grete Wold (Utdanning)
Birgit Oline Kjerstad (Kommunal)
Audun Lysbakken (Kontroll)
Kathy Lie (Familie og kultur)

Martin Grüner Larsen
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 986 20 468
E-post: martin-g.larsen@stortinget.no

Pressekontakt for:
Partileder Kirsti Bergstø (Arbeid og sosial)

Runa Røed
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 472 86 663
E-post: runa.roed@stortinget.no

Pressekontakt for:
Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes  (Næring)
Nestleder Marian Hussein (Helse og omsorg)
Andreas Sjalg Unneland (Justis)
Lars Haltbrekken (Miljø og energi)
Mona Fagerås (Transport)

Natalia Aakre
Innhaldsprodusent sosiale medium
Mobil: 406 25 182
E-post: natalia.aakre@stortinget.no

Organisatorisk avdeling

Hege Skarrud
Personleg rådgjevar for partileiaren
Mobil: 452 64 085
E-post: hege.skarrud@stortinget.no

Øistein Sommerfeldt Lysne
Konsulent for Haltbrekken, Kaski, Lysbakken og Øvstegård
Mobil: 986 60 459
E-post: oistein.sommerfeldt.lysne@stortinget.no

Heidi Bakke (i permisjon)

Lone Segbø Løvaas
Konsulent for Knag Fylkesnes, Unneland, Lie og Wold
Mobil: 983 25 190
E-post: lone.segbo.lovaas@stortinget.no

Marte Guldal Bramness
Konsulent for Hussein, Fagerås, Fiskaa og Kjerstad
Mobil: 977 22 774
E-post: marte.guldal.bramness@stortinget.no

Politisk avdeling

Reber Roald Iversen
Politisk rådgjevar kontroll- og konstitusjonskomiteen
Mobil: 926 96 141
E-post: reber.roald.iversen@stortinget.no

Hege Skarrud
Politisk rådgjevar næringskomiteen og justiskomiteen
Mobil: 452 64 085
E-post: hege.skarrud@stortinget.no

Wanda Voldner
Politisk rådgjevar helsekomiteen
Mobil: 997 26 531
E-post: wanda.voldner@stortinget.no

Roman Linneberg Eliassen
Politisk rådgjevar finanskomiteen
Mobil: 472 31 810
E-post: roman.linneberg.eliassen@stortinget.no

Selma Ugland
Politisk rådgjevar arbeids- og sosialkomiteen
Mobil: 994 67 817
E-post: selma.ugland@stortinget.no

Anniken Gurijordet
Politisk rådgjevar familie- og kulturkomiteen
Mobil: 924 92 350
E-post: anniken.gurijordet@stortinget.no

Mari Gjerdåker
Politisk rådgjevar transport- og kommunikasjonskomiteen
Mobil: 413 14 982
E-post: mari.gjerdaker@stortinget.no

Heidi Lundeberg
Politisk rådgjevar utanriks- og forsvarskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen (innvandring/integrering)
Mobil: 924 15 316
E-post: heidi.lundeberg@stortinget.no

Lasse Bjørn
Politisk rådgjevar energi- og miljøkomiteen
Mobil: 980 86 887
E-post: lasse.eriksen.bjorn@stortinget.no

Line Willersrud
Politisk rådgjevar utdannings- og forskingskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen (unnateke innvandring/integrering)
Mobil: 979 71 525
E-post: line.willersrud@stortinget.no

Ivar Johansen
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar, helse- og omsorgskomiteen
Mobil: 906 61 520
E-post: ivar.johansen.sv@stortinget.no

Heming Olaussen
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar, EU/EØS
Mobil: 901 55 894
E-post: heming.olaussen@stortinget.no

Arne Lein
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar, arbeid- og sosialkomiteen
Mobil: 907 96 598
E-post: arne.lein@stortinget.no