Stortingssekretariatet

Christian Samuelsen
Sekretariatsleiar
Mobil: 930 36 396
E-post: christian.samuelsen@stortinget.no

Solveig Igesund
Nestleiar i sekretariatet
Mobil: 970 35 654
E-post: solveig.igesund@stortinget.no

Yngvil Longva
Personal- og administrasjonsrådgjevar
Mobil: 922 45 024
E-post: yngvil.longva@stortinget.no

Kommunikasjonsavdelinga

Informasjon om pressetelefon kan du finne her

Espen Løkeland-Stai
Kommunikasjonssjef
Mobil: 950 88 841
E-post: espen.lokeland-stai@stortinget.no

Pressekontakt for:
Leiar Kirsti Bergstø

Martin Grüner Larsen
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 986 20 468
E-post: martin-g.larsen@stortinget.no

Pressekontakt for:
Nestleiar Marian Hussein (Helse og sosial)
Birgit Oline Kjerstad (Kommunal)
Audun Lysbakken (Kontroll og konstitusjon)
Freddy André Øvstegård (Arbeid og sosial)
Ingrid Fiskaa (Utenriks og forsvar)
Andreas Sjalg Unneland (Justis)

Runa Røed
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 472 86 663
E-post: runa.roed@stortinget.no

Pressekontakt for:
Nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes (Næring)
Lars Haltbrekken (Energi og miljø)
Kari Elisabeth Kaski (Finans)
Mona Fagerås (Transport)
Kathy Lie (Familie og kultur)
Grete Wold (Utdanning)

Natalia Aakre
Innhaldsprodusent sosiale medium
Mobil: 406 25 182
E-post: natalia.aakre@stortinget.no

Organisatorisk avdeling

Anniken Gurijordet
Leiar av organisatorisk avdeling og konsulent for Kaski
Mobil: 924 92 350
E-post: anniken.gurijordet@stortinget.no

Hege Skarrud
Personleg rådgjevar for partileiar Kirsti Bergstø
Mobil: 452 64 085
E-post: hege.skarrud@stortinget.no

Øistein Sommerfeldt Lysne
Konsulent for Knag Fylkesnes, Haltbrekken, Lysbakken, Kjerstad og Wold
Mobil: 986 60 459
E-post: oistein.sommerfeldt.lysne@stortinget.no

Lone Segbø Løvaas
Konsulent for Unneland, Lie, Hussein og Fiskaa
Mobil: 983 25 190
E-post: lone.segbo.lovaas@stortinget.no

Heidi Bakke
Konsulent (arbeidsdagar måndag og torsdag)
Mobil: 906 51 142
E-post: heidi.bakke@stortinget.no

Julia Myklebost Giæver
Konsulent for Fagerås og Øvstegård (arbeidsdagar måndag, onsdag og torsdag)
Mobil: 415 88 435
E-post: julia.myklebost.giever@stortinget.no

Politisk avdeling

Reber Roald Iversen
Politisk rådgjevar næringskomiteen
Mobil: 926 96 141
E-post: reber.roald.iversen@stortinget.no

Wanda Voldner
Politisk rådgjevar familie- og kulturkomiteen
Mobil: 997 26 531
E-post: wanda.voldner@stortinget.no

Knut Estensvoll Rosmo
Politisk rådgjevar arbeids- og sosialkomiteen
Mobil: 994 40 094
E-post: knut.estensvoll.rosmo@stortinget.no

Mari Gjerdåker
Politisk rådgjevar finanskomiteen
Mobil: 413 14 982
E-post: mari.gjerdaker@stortinget.no

Lasse Bjørn
Politisk rådgjevar energi- og miljøkomiteen
Mobil: 980 86 887
E-post: lasse.eriksen.bjorn@stortinget.no

Heidi Lundeberg
Politisk rådgjevar utanriks- og forsvarskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen (innvandring/integrering)
Mobil: 924 15 316
E-post: heidi.lundeberg@stortinget.no

Line Willersrud Tuv
Politisk rådgjevar utdannings- og forskingskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen (unnateke innvandring/integrering)
Mobil: 979 71 525
E-post: line.willersrud.tuv@stortinget.no

Marte Guldal Bramness
Politisk rådgjevar transport- og kommunikasjonskomiteen
Mobil: 977 22 774
E-post: marte.guldal.bramness@stortinget.no

Selma Ugland
Politisk rådgjevar helse- og omsorgskomiteen
Mobil: 994 67 817
E-post: selma.ugland@stortinget.no

Ivar Johansen
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar, helse- og omsorgskomiteen
Mobil: 906 61 520
E-post: ivar.johansen.sv@stortinget.no

Heming Olaussen
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar, EU/EØS
Mobil: 901 55 894
E-post: heming.olaussen@stortinget.no

Arne Lein
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar, arbeid- og sosialkomiteen
Mobil: 907 96 598
E-post: arne.lein@stortinget.no