Stortingssekretariatet

Christian Samuelsen
Sekretariatsleiar
Mobil: 930 36 396
E-post: christian.samuelsen@stortinget.no

Ingrid Tungen
Nestleiar i sekretariatet
Mobil: 414 73 806
E-post: ingrid.tungen@stortinget.no

Yngvil Longva
Personal- og administrasjonsrådgjevar
Mobil: 922 45 024
E-post: yngvil.longva@stortinget.no

Kommunikasjonsavdelinga

Informasjon om pressetelefon kan du finne her

Martin Grüner Larsen
Fungerende kommunikasjonssjef
Mobil: 986 20 468
E-post: martin-g.larsen@stortinget.no

Pressekontakt for:
Nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes (Næring)
Audun Lysbakken (Kontroll og konstitusjon)
Freddy André Øvstegård (Arbeid og sosial)
Andreas Sjalg Unneland (Justis)

Runa Røed
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 472 86 663
E-post: runa.roed@stortinget.no

Pressekontakt for:
Lars Haltbrekken (Energi og miljø)
Kari Elisabeth Kaski (Finans)
Mona Fagerås (Transport)
Kathy Lie (Familie og kultur)

Jens Aas-Hansen
Kommunikasjonsrådgjevar
Mobil: 470 16 450
E-post: jens.aas-hansen@stortinget.no

Pressekontakt for:
Ingrid Fiskaa (Utenriks)
Nestleiar Marian Hussein (Helse og omsorg)
Grete Wold (Utdanning)
Birgit Oline Kjærstad (Kommunal)

Hege Skarrud
Personleg rådgjevar og pressekontakt for partileiar Kirsti Bergstø
Mobil: 452 64 085
E-post: hege.skarrud@stortinget.no

Natalia Aakre
Innhaldsprodusent sosiale medium
Mobil: 406 25 182
E-post: natalia.aakre@stortinget.no

Organisatorisk avdeling

Anniken Gurijordet
Leiar av organisatorisk avdeling og konsulent for Kaski
Mobil: 924 92 350
E-post: anniken.gurijordet@stortinget.no

Hege Skarrud
Personleg rådgjevar for partileiar Kirsti Bergstø
Mobil: 452 64 085
E-post: hege.skarrud@stortinget.no

Øistein Sommerfeldt Lysne
Konsulent for Knag Fylkesnes, Haltbrekken, Lysbakken og Kjerstad
Mobil: 986 60 459
E-post: oistein.sommerfeldt.lysne@stortinget.no

Lone Segbø Løvaas
Konsulent for Unneland, Lie, Wold, Hussein og Fiskaa
Mobil: 983 25 190
E-post: lone.segbo.lovaas@stortinget.no

Heidi Bakke
Konsulent for Fagerås og Øvstegård (arbeidsdagar måndag og torsdag)
Mobil: 906 51 142
E-post: heidi.bakke@stortinget.no

Politisk avdeling

Solveig Igesund
Politisk rådgjevar justiskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen
Mobil: 970 35 654
E-post: solveig.igesund@stortinget.no

Reber Roald Iversen
Politisk rådgjevar næringskomiteen
Mobil: 926 96 141
E-post: reber.roald.iversen@stortinget.no

Wanda Voldner
Politisk rådgjevar helsekomiteen og familie- og kulturkomiteen
Mobil: 997 26 531
E-post: wanda.voldner@stortinget.no

Knut Estensvoll Rosmo
Politisk rådgjevar arbeids- og sosialkomiteen
Mobil: 994 40 094
E-post: knut.estensvoll.rosmo@stortinget.no

Mari Gjerdåker
Politisk rådgjevar finanskomiteen
Mobil: 413 14 982
E-post: mari.gjerdaker@stortinget.no

Lasse Bjørn
Politisk rådgjevar energi- og miljøkomiteen
Mobil: 980 86 887
E-post: lasse.eriksen.bjorn@stortinget.no

Heidi Lundeberg
Politisk rådgjevar utanriks- og forsvarskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen (innvandring/integrering)
Mobil: 924 15 316
E-post: heidi.lundeberg@stortinget.no

Line Willersrud Tuv
Politisk rådgjevar utdannings- og forskingskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen (unnateke innvandring/integrering)
Mobil: 979 71 525
E-post: line.willersrud.tuv@stortinget.no

Marte Guldal Bramness
Politisk rådgjevar transport- og kommunikasjonskomiteen
Mobil: 977 22 774
E-post: marte.guldal.bramness@stortinget.no

Selma Ugland (i permisjon)

Ivar Johansen
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar, helse- og omsorgskomiteen
Mobil: 906 61 520
E-post: ivar.johansen.sv@stortinget.no

Heming Olaussen
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar, EU/EØS
Mobil: 901 55 894
E-post: heming.olaussen@stortinget.no

Arne Lein
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar, arbeid- og sosialkomiteen
Mobil: 907 96 598
E-post: arne.lein@stortinget.no