Tilsette i stortingssekretariatet

Bjarne Kristoffersen
Sekretariatsleiar
Mobil: 952 87 110
E-post: bjarne.kristoffersen@stortinget.no

Ingrid Tungen
Nestleiar i sekretariatet
Mobil: 414 73 806
E-post: ingrid.tungen@stortinget.no

Yngvil Longva
Personal- og administrasjonsrådgjevar og konsulent for Øvstegård
Telefon: 23313458
Mobil: 922 45 024
E-post: yngvil.longva@stortinget.no

Kommunikasjonsavdelinga

Siri Gjørtz 
Kommunikasjonssjef
Telefon: 23313472
Mobil: 920 48 949
E-post: siri@stortinget.no

Martin Grüner Larsen
Kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 23313475
Mobil: 986 20 468
E-post: martin-g.larsen@stortinget.no

Runa Røed
Kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 23313412
Mobil: 472 86 663
E-post: runa.roed@stortinget.no

Natalia Aakre
Innhaldsprodusent sosiale medium
Mobil: 406 25 182
E-post: natalia.aakre@stortinget.no

Organisatorisk avdeling

Hans Vold Husum
Leiar for organisatorisk avdeling og personleg rådgjevar for Lysbakken
Telefon: 23313451
Mobil: 958 54 095
E-post: hans@stortinget.no

Anniken Gurijordet
Organisatorisk rådgjevar og konsulent for Wold
Telefon: 23313473
Mobil: 924 92 350
E-post: anniken.gurijordet@stortinget.no

Øistein Sommerfeldt Lysne
Konsulent for Bergstø, Haltbrekken, Kjerstad og Lie
Mobil: 986 60 459
E-post: oistein.sommerfeldt.lysne@stortinget.no

Heidi Bakke
Konsulent for Fagerås og Hussein
Telefon: 23313483
Mobil: 906 51 142
E-post: heidi.bakke@stortinget.no

Lone Segbø Løvaas
Konsulent for Fiskaa, Knag-Fylkesnes og Unneland
Mobil: 983 25 190
E-post: lone.segbo.lovaas@stortinget.no

Yngvil Longva
Personal- og administrasjonsrådgjevar og konsulent for Øvstegård
Telefon: 23313458
Mobil: 922 45 024
E-post: yngvil.longva@stortinget.no

Politisk avdeling

Ingrid Tungen
Nestleiar i sekretariatet
Mobil: 414 73 806
E-post: ingrid.tungen@stortinget.no

Reber Roald Iversen
Politisk rådgjevar næringskomiteen (i permisjon)

Hege Skarrud
Politisk rådgjevar næringskomiteen
Mobil: 452 64 085
E-post: hege.skarrud@stortinget.no

Wanda Voldner
Politisk rådgjevar helsekomiteen  og familie- og kulturkomiteen (unnateke familie)
Telefon: 23313474
Mobil: 997 26 531
E-post: wanda.voldner@stortinget.no

Roman Linneberg Eliassen
Politisk rådgjevar finanskomiteen
Mobil: 472 31 810
E-post: roman.linneberg.eliassen@stortinget.no

Selma Ugland
Politisk rådgjevar arbeids- og sosialkomiteen
Telefon: 23313463
Mobil: 994 67 817
E-post: selma.ugland@stortinget.no

Solveig Igesund
Politisk rådgjevar justiskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen
Telefon: 23313419
Mobil: 970 35 654
E-post: solveig.igesund@stortinget.no

Lise Østby
Politisk rådgjevar kommunal- og forvaltingskomiteen og familie- og kulturkomiteen (unnateke kultur)
Mobil: 984 25 612
E-post: lise.ostby@stortinget.no

Mari Gjerdåker
Politisk rådgjevar transport- og kommunikasjonskomiteen
Mobil: 413 14 982
E-post: mari.gjerdaker@stortinget.no

Heidi Lundeberg
Politisk rådgjevar utanriks- og forsvarskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen (innvandring/integrering)
Mobil: 924 15 316
E-post: heidi.lundeberg@stortinget.no

Lasse Bjørn
Politisk rådgjevar energi- og miljøkomiteen
Mobil: 980 86 887
E-post: lasse.eriksen.bjorn@stortinget.no

Ivar Johansen
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar, helse- og omsorgskomiteen
Mobil: 906 61 520
E-post: ivar.johansen.sv@stortinget.no

Heming Olaussen
Pensjonist som bidreg som politisk rådgjevar, EU/EØS
Mobil: 90155894
E-post: heming.olaussen@stortinget.no