Naturvern

Vi får stadig mer kunnskap som slår fast hvor dramatisk og alvorlig naturtapet er. Tapet av natur truer menneskeheten. SV mener vi må gjøre mer for å ta vare på naturen vår.

Hvert år bygges det ned store naturområder, også i Norge. De siste 100 årene har vi mistet store områder som før var frie for større tekniske inngrep. Det bygges ned på grunn av hyttebygging, veiutbygging, kraftverk, nærings- og boligareal. Vi har i dag liten kontroll over hva som bygges ned i Norge. Dette truer leveområdene til planter og dyr, som utryddes i et urovekkende tempo.

SV vil ha en ny politikk som sikrer naturen. Tapet av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. Naturen gir oss mat, klær, medisiner, byggematerialer og opplevelser. Vi vil ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur.

Tre fra kvaløya. Foto

SV vil:

Emner