Trua artar

Planter og dyr vert utrydda i eit urovekkande tempo. Vi får stadig nye rapportar fra FN som seier kor dramatisk og alvorleg naturtapet er.

Dette truar heile vårt livsgrunnlag, og naturens egenverdi. Naturen gjev oss mat, klede, medisinar, byggematerialar og opplevingar. Vi vil ta vare på leveområda til planter og dyr, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av øydelagd natur.

SV vil:

Emner