Trua artar

Planter og dyr vert utrydda i eit urovekkande tempo. I 2019 la FNs naturpanel (IPBES) fram ein rapport som viste at naturgrunnlaget i verda er trua, og at meir enn 1 million artar står i fare for å dø ut innen 10-år.

Dette truar heile vårt livsgrunnlag, og naturens egenverdi. Naturen gjev oss mat, klede, medisinar, byggematerialar og opplevingar. Vi vil ta vare på leveområda til planter og dyr, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av øydelagd natur.

SV vil:

Emner