Veg

Transport av gods og mennesker er av de sektorene som slipper ut mest klimagasser i Norge, og derfor trengs det en offensiv omlegging av transportsektoren. SV sier nei til ferjefri E39 og andre kostbare og miljøfiendtlige motorveiprosjekt slik at vi får råd til å satse på kollektiv, sykkel og gange og trygge veier i distriktene.

Innen veisektoren vil SV prioritere milliardene på trygge og gode bruksveier. Vi trenger rassikring og utbedring av smale veier for å få gul midtstripe, veiskuldre og midtdelere der det er nødvendig. Ferger er en del av veinettet langs kysten, og må ha hyppige avganger til en overkommelig pris. SV vil bygge langt og trygt, ikke bredt og dyrt.

Der det er bane og vei parallelt, i samme korridor, burde alltid en moderne, tospora jernbane bygges først og så skalert ny vei etter behov etterpå.

SVs forslag til løsning:

Emner