Gruver og mineralnæring

SV vil sørge for god balanse mellom ny utvikling av mineralnæringen og hensynet til miljø og lokalsamfunn. Norge er et fjelland rikt på mineraler. Det har gitt oss mange arbeidsplasser, men også store problemer med forurensning, blant annet med fjorddeponier. SV mener at langsiktig miljøforvaltning er viktig for mineralnæringen.

SV er mot at gruveselskapet Nussir skal kunne etablere sjødeponi i Repparfjorden. Gruvedriften vil kunne skade miljøet, fiskerinæringen og reindriftsnæringen i området. SV har fremmet forslag i Stortinget om å trekke tilbake driftskonsesjonen til Nussir ASA for gruvedrift ved Repparfjorden.

SV vil :