Forurensing

Det er i dag alt for mye forurensning som påvirker dyr, planter og mennesker negativt. Forurensning kan ta mange former, som oljesøl, kjemikalier på avveie eller plast i havet. Vi vet mer enn nok om forurensningens alvorlige konsekvenser, og det haster å få på plass et strengere regelverk.

SV mener vi må sikre folk en luft det er trygt å puste i, produkter uten miljøgifter, og en industriproduksjon som ikke dreper fjorder eller naturen rundt seg. Alle har rett til et liv uten skadelig forurensing. SV vil derfor jobbe aktivt for å få slutt på plast og miljøgifter i naturen, luftforurensing og utslipp fra blant annet gruver og oljeindustri.

SV vil: