Sirkulærøkonomi

Norge er på avfallstoppen i Europa. Vårt overforbruk fører til store unødige klimagassutslipp og naturødeleggelser. En sirkulær økonomi hvor produkter kan gjenbrukes og resirkuleres er viktig for å få ned ressursforbruket.

Derfor mener SV at vi må stille strengere krav til at produkter skal kunne leve lenger, resirkuleres og repareres. Og myndighetene må legge til rette slik at det blir lettest mulig for forbrukere, leverandører, produsenter og forhandlere å velge grønne og bærekraftige løsninger. Vi må ha en tiltakspakke mot overforbruk.

SV vil: