Industri

Norge er helt avhengig av en sterk industrisektor for å opprettholde velstand over tid. SV vil føre en aktiv næringspolitikk for å omstille Norge til en grønnere framtid. SV vil ha et nasjonalt industrimål, hvor industriproduksjon (med unntak av petroleumsrelatert industri) skal utgjøre 20 prosent av verdiskapingen i 2040.

SV vil prioritere industrier som kan bidra til å redusere utslipp, sikre verdiskaping og skaper positive ringvirkninger i hele landet.

SV vil: