Industri

Norge er helt avhengig av en sterk industrisektor for å opprettholde velstand over tid, og utnytte naturressursene i hele landet. SV vil føre en aktiv næringspolitikk for å omstille Norge til en grønnere framtid. Vi vil prioritere industrier som kan bidra til å redusere utslipp, ivareta miljø og skape gode arbeidsplasser og lokalsamfunn i hele landet. SV vil at en større andel av verdiskapingen i Norge skal komme fra industri enn i dag. Da er det avgjørende å sørge for at mest mulig bearbeiding av ressurser skjer i Norge, i stedet for råvareeksport, slik at mest mulig av verdikjeden ligger i Norge.

Den største industrielle utfordringen for Norge i dag er vår ekstreme avhengighet av oljesektoren. Den viktigste industripolitiske oppgaven i vår tid er å vri ressursene våre mot de verdikjedene som tilhører fremtiden. Vi ønsker ikke å stenge oljeindustrien over natten. I stedet ønsker vi å stanse leting etter ny olje som uansett ikke vil bli hentet opp før neste tiår, og som verden ikke kan brenne hvis vi skal nå klimamålene, og gradvis gjør det mindre lønnsomt å gjøre investeringer og produsere olje og gass. Da frigjør vi nødvendig kapital og arbeidskraft til de nye næringene vi skal leve av i fremtiden. Samtidig ønsker vi å kutte utslippene fra oljesektoren gjennom å elektrifisere produksjonen med havvind på de oljefeltene som allerede er i produksjon.

SV vil: