open menu

Skatter og avgifter

Skatter og avgifter gjør at vi har råd til fellesgoder som skoler, sykehus, veier, jernbane, forsvar, og alle andre oppgaver som vi finansierer i fellesskap. Skattesystemet fungerer omfordelende både fordi de med høyest inntekt og formue betaler en større andel av sin inntekt i skatt (et såkalt progressivt skattesystem), og fordi skatt finansierer goder som hver enkelt ellers ville vært nødt til å betale langt mer for hver for seg. I tillegg bruker vi avgiftssystemet for å skattlegge det som medfører kostnader for samfunnet, som forurensing.

SV foreslår å legge om skattepolitikken for å sikre bedre fordeling og redusere klimagassutslippene. Norge er et land med relativt små forskjeller, men ulikheten øker. De 10 prosent rikeste husholdningene i Norge eier halvparten av all nettoformue, og 74 av de 100 rikeste i Norge er arvinger. Vi foreslår å senke skatten på arbeid, og øke skatten på formue, arv og eiendom. Dette vil gi en mer rettferdig skatt og mindre forskjeller. Vi foreslår også å gjøre forurensing dyrere gjennom økte miljøavgifter. De fleste tjener på denne helhetlige omleggingen. (Les mer i SVs alternative statsbudsjett for 2017, side 30-36.)

Høyresiden påstår at de store skattekuttene til formue og arv skal føre til at det skapes flere arbeidsplasser, men etter fire år med Høyre og Frp i regjering har ledigheten gått opp. Skattekutt til de rikeste betyr at alle andre må betale mer skatt. Regjeringen har riktignok brukt oljepenger til å betale for skattekuttene sine så langt, men det kan ikke fortsette i det uendelige. For å sikre velferden på lang sikt må derfor skattenivået opp.

SV vil:

  • Redusere skatt på arbeid og øke skatt på formue, arv og eiendom. Skattesystemet må gjøre det mer lønnsomt å jobbe, ikke mer lønnsomt å arve.
  • At inntektsskatten skal bli mer omfordelende.
  • Bruke avgiftssystemet til å redusere lokal forurensing og klimagassutslipp, på en måte som sikrer en sosialt rettferdig profil.

 

Les også: Økonomisk ulikhet

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter