open menu

Barnetrygd

Hvert tiende barn, 98 000 barn i Norge, lever i fattige familier i dag. Antallet øker. Andelen fattige barn har siden 2014 vokst raskere enn andelen fattige i resten av befolkningen.

Et viktig tiltak mot barnefattigdom er barnetrygd. Den har falt i verdi de siste 20 årene på grunn av at satsene har stått stille. Statistisk sentralbyrå har regnet ut av omtrent 18 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom hvis barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten siden 1996.

SV vil styrke barnetrygden for å redusere forskjellene og bekjempe fattigdom. Særlig enslige forsørgere, de med små barn og de med mange barn har høy risiko for fattigdom. Ved å øke barnetrygden for alle, men samtidig målrette den mot utsatte grupper, vil færre barn vokse opp i fattigdom. Selv om barnetrygden ikke har blitt oppjustert på 20 år, er den fortsatt viktig for veldig mange, og særlig dem med lav inntekt. En generell økning i satsene er derfor god fordelingspolitikk.

Det foregår en diskusjon på høyresiden i politikken om at barnetrygden bør behovsprøves. Det vil undergrave hele ordningen fordi:

  • Behovsprøvde ordninger gjør det vanskeligere å komme ut av fattigdom, fordi man mister velferdsordninger dersom man tjener mer.
  • Velferdsordninger er best når de omfatter alle. Det er ikke noe mer naturlig å behovsprøve barnetrygd enn det er å behovsprøve gratis skole eller kreftbehandling.
  • Universelle ordninger sikrer sin egen oppslutning, mens særordninger for fattige raskt blir utsatt for kutt. Internasjonale sammenligninger viser at universelle ordninger har større ytelser og er mer utjevnende.
  • En universell barnetrygd er ubyråkratisk, blant annet ved at man slipper søknadsskjemaer.
  • Behovsprøving betyr at en familie med vanlig inntekt mister hele barnetrygden, noe som minst betyr at hver familie taper fra 11 640 kroner i året og oppover.
  • Hvis høyresiden er bekymret for at høytlønte får barnetrygd, står de fritt til å støtte SVs forslag om økt skatt for høye inntekter.

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter