Barnefattigdom

I dag vokser mange barn opp i familier med dårlig råd i Norge. Tall fra 2019 viser at 115 000 barn lever i familier med vedvarende lavinntekt. Tallene øker både i andel og antall, hele 31 600 flere barn siden høyresiden kom til makten i 2013. SV vil styrke barnetrygden for å redusere forskjellene og bekjempe fattigdom. Særlig enslige forsørgere, de med små barn og de med mange barn har høy risiko for fattigdom. Ved å øke barnetrygden for alle, men samtidig målrette den mot utsatte grupper, vil færre barn vokse opp i fattigdom.

SV vil: