Verdens miljødag

5. juni er verdens miljødag. Fokuset i 2023 er plastforurensing.
Helgen 3.-4. juni oppfordrer vi alle lokallag til å gjennomføre plastrydding i deres nærmiljø.

Under finner du løpesedler til trykk og print på begge målformer, delebilder og forslag til aktiviteter. Du finner også en mal til A3-plakat som dere kan tilpasse lokalt og henge opp på det området dere har ryddet.

Løpesedler

Interpellasjoner

Arrangementer

Hvordan jobbe med plastforurensing i kommunen?

Delebilder

Delebilder til story