Andre vedtak

Her finner du vedtak fra landsstyret.

Arbeidsplan 2021

Forretningsorden for SVs landsstyre 2021-2023

Trygge møteplasser og rutiner ved håndtering av seksuell trakassering