open menu

Uttalelser

Her finner du uttalelser vedtatt i SVs landsstyre.

2019

28. sep: Norge må reagere på Kinas menneskerettighetsbrudd

28. sep: Ja til nasjonal kontroll over energipolitikken

28. sep: SV krever sterkere vern av naturen i utbygde vassdrag

28. sep: SV gir full støtte til de jernbane-ansattes politiske streik mot EUs 4. jernbanepakke

28. sep: Reindrifta og Nord-Norgebanen

28. sep: Ja til bosetting av særlig sårbare flyktninger

26. mai: Cruiseturisme – fra fritt frem til lokal verdiskaping og klimakutt

26. mai: Et Europa uten fascisme og rasisme

26. mai: Infrastruktur for framtida – vi løfter i lag

26. mai: Kultur der folk bor – bygg den kulturelle grunnmuren

26. mai: Ny finansieringsordning for kollektivtransporten

26. mai: Stans raseringen av Nord universitet

26. mai: Til kamp mot nåtidens husmannslov

26. mai: Vindkraft og naturinngrep

28. mars: Nødvendige klimaprotester

20. januar: SV avviser EUs angrep på det kommunale sjølstyret

20. januar: Rettferdig opprør mot dei rike sin president

2018

24. november: Bekjempelse av vold og overgrep styrkes, ikke svekkes 

24. november: Natur- og miljøinteressene må sikrast i dei nye fylka

24. november: SV krever uavhengig granskning av menneskerettighetsbrudd i Nicaragua

24. november: Solidaritet med homofile i Tanzania

24. november: Meningsfylt fritidstilbud for alle unge

22. september: Feminisme – mer frihet for alle

3. juni: SV krever sterkere norsk engasjement mot krisa i Venezuela

3. juni: SV tar avstand fra rasisme mot rom

3. juni: EU utfordrer norsk samferdsel – SV tar kampen

3. juni: Aksjon for likelønn

3. juni: Alle fortener digitale læremiddel på nynorsk

14. april: Endring av rettshjelpsloven må skje nå!

14. april: Fosforkrisen krever handling!

14. april: Fra ACER-motstand til EØS kamp

14. april: Israels seneste voldsbruk i Gaza må granskes og blokaden må oppheves

14. april: Opovassdraget, nei til uthuling av vassdragsvernet

14. april: SV vil innføre aldersgrense på omskjæring av gutter

21. januar: Vi ønsker en ny tid velkommen

21. januar: Regjeringa løper Israels ærend

21. januar: Norge må slutte å jatte med Donald Trump

21. januar: Velferdsstat og arbeidsmiljøloven i fare med ny regjering

2017

12. november: SVs landsstyre går imot norsk tilknytning til ACER

22. september: Demokratiet i Spania må respekteres

21. mai: Uten arbeideren stanser Norge – hvordan sikre læreplass til alle

21. mai: Atomvåpen må forbys

21. mai: Nazister marsjerer i Østfold

21. mai: Nei til amerikansk base på Værnes

21. mai: Om tigging og prostitusjon

21. mai: Stans forfølgelsen av homofile i Tsjestjenia

21. jan: EØS-avtalen må erstattes av en ordinær handelsavtale

2016

13. nov: Globalskolen må opprettholdes

13. nov: EØS-avtalen truer et trygt og helhetlig jernbanetilbud

13. nov: Vi må ta ekstremisme på alvor

13. nov: Tyrkias regjering må slutte å true demokratiet

10. sept: Brexit – opprør mot fremmedgjøring og avmakt

10. sept: Ikke blås i forsvarsmusikken

10. sept: Sørsamisk satsing

10. sept: Langtidsplan for forsvaret

10. sept: Nei til velferdsprofitører

10. sept: Farlig maktforskyving i arbeidslivet

10. sept: Voldtekt – forebygging og oppfølging

22.mai: Endringer i valgloven

22.mai: Arbeidsfolk skal beskyttes av arbeidsmiljøloven

22.mai: Støtteuttalelse til Yasmin

22. mai: Mulighetene i nord må gripes

22.mai: Ja til mer makt til regionene

22. mai: Folkestyre er viktigere enn handelsavtalen TTIP

30. jan: Saudi Arabias grove brudd på menneskerettighetene må få konsekvenser

30. jan: Stans diktatoreksporten

30.jan:  SV støttar mobilisering for Førdefjorden

2015

29. nov: Forandringens kunst. SVs kunst- og kulturpolitiske program

29. nov: Nei til en ny «krig mot terror»

29. nov: Innstrammingsavtalen svekker integreringen

29. nov: Gjør jobben hjemme – vis solidaritet internasjonalt

29. nov: Internasjonal innsats mot jihadistisk terrorisme

29. nov: Stortinget må snu om kompetansekrav

3. okt: Forsvar folkestyret stopp TISA!

30. mai: Blør folk i distriktene saktere?

30. mai: Born har rett til å gå i barnehage, uansett

30. mai: Klare rammer for turistfisket på havet

30. mai: Nei til norske soldater i Irak

30. mai: Nei til generell bevæpning i politiet

30. mai: Ny retning for norsk jordbrukspolitikk

30. mai: Solidaritet med det greske folket

30. mai: SV krever sjø- og jordkabling til Hvaler

25. jan: LHBT i asyl- og integreringsarbeidet

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter