Kvinnedagen 8. mars 2023

Kvinnedagen er en viktig merkedag for SV. På denne siden finner du ressurser dere kan bruke for å arrangere 8. mars lokalt.

Ressurssiden vil bli fylt opp med forslag til appeller, løpesedler dere kan trykke opp, delebilder og video til sosiale medier fortløpende fram mot 8. mars.

Hovedtemaene for dagen er internasjonal solidaritet og kvinner og demokrati. Dette er for å sette fokus på frihetskampen i Iran. Samtidig vil vi sette fokus på hvordan vi kan forbedre demokratiet i Norge for kvinner opp mot kommune- og fylkestingsvalget. Men det vil også komme videoer og delebilder på en rekke temaer.  

Her kan du finne en oversikt over arrangementer knyttet til kvinnedagen der du bor:
https://www.sv.no/arrangementer-8-mars-2023/

Løpesedler

kvinner-bestemmer-ikke-nok-bokmalLast ned
kvinner-bestemmer-ikke-nok-nynorskLast ned
solidaritet-med-iran-bokmalLast ned
solidatitet-med-iran-nynorskLast ned

Appeller

Kvinner, krig og autoritære staterLast ned
kvinner og demokratiLast ned
ein-internasjonal-kvinnekamp-nynorskLast ned
en-internasjonal-kvinnekamp-bokmalLast ned

Delebilder

Videoer til sosiale medier

Flere videoer blir lastet opp fortløpende.

Kvinner i lokaldemokratietLast ned
Marianne Borgen om å være kvinnelig politiker på 80-talletLast ned
helsetilbud-for-transpersonerLast ned
Marian besøker Ahus/likelønn for kvinnerLast ned

Samtykkelov og voldtektsstatistikk m/ Andreas Unneland. Last ned via Dropbox-lenken: https://www.dropbox.com/s/njdt4vrehtmyntp/8.%20mars%20video%20-%20samtykkelov_2.mp4?dl=0 

Hvordan gjennomføre et lokalt arrangement på kvinnedagen?

Det er mange ulike måter å gjennomføre en 8. mars markering lokalt.
Her kan dere laste ned en kort mal for enkle lokale arrangementer.

Hvordan-arrangere-8-mars-lokaltLast ned