Videregående opplæring

SV vil arbeide for en videregående opplæring med høy kvalitet hvor flest mulig oppnår fag-/svennebrev eller generell studiekompetanse. SV vil styrke innsatsen mot frafall og sikre at alle elever som skal ut i lære sikres læreplass. Ungdom tar et viktig valg når de velger videregående opplæring, og SV vil bruke mer ressurser på god rådgivning og oppfølging av elever. De som mangler studiekompetanse skal ha bedre muligheter til å ta nødvendige eksamener. Det må tas høyde for at mange elever trenger litt ekstra tid på å fullføre sitt løp og det må finnes flere veier til fagbrev.

Studenter. illustrasjon

SV vil: