Studenter

Alle skal ha lik rett til utdanning. Studentene må ha gode ordninger, og det må satses på desentraliserte utdanningsløp, slik at alle kan utdanne seg uavhengige av familiens økonomi og hvor i landet man bor. SV vil derfor øke studiestøtten, og opprette flere studieplasser. Mange studenter har slitt med økonomien siden strømkrisa satt inn. I forhandlinger med regjeringen har SV fått flere gjennomslag for strømstipend til studenter.

SV har også i forhandlinger med regjeringen fått til en historisk økning av studiestøtta. Fra og med studieåret 2023/2024 får studenter 9022 kroner mer i året, det er den største økningen i studiestøtta på hele 7 år. Denne økningen er viktig, men SV vil arbeide for å øke studiestøtten ytterligere.

I dag ser vi at mange studenter faller fra under studieløpet. Skal institusjonene kunne motvirke noe av frafallet og bygge opp under studenters faglige motivasjon og trivsel, må lærestedene sikre at nye studenter inkluderes i fagmiljøet de er knyttet til tidlig i studieløpet. Derfor kommer SV til å fortsette å samarbeide med regjeringen og presse regjeringen til å prioritere studentene i fremtidige budsjettforhandlinger.

Et godt helsetilbud for studenter er en viktig del av det å sikre gode rammer for å studere. En av fem studenter opplever alvorlige psykiske problemer i studietiden, uten at studenthelsetilbudet har kapasitet til å møte utfordringen. I tillegg er det svært vanskelig for studenter å få juridisk hjelp om de har problemer med utdanningsinstitusjonen.

En av de største utgiftene studenter har er boligutgiftene, i tillegg bidrar studentboliger til å presse ned prisene på det vanlige leiemarkedet. SV vil derfor arbeide for flere studentboliger.

Studenter foran universitet. illustrasjon over foto

SV vil:

Emner