Studenter

Like muligheter til utdanning

Alle skal ha like muligheter til utdanning. Studentene må ha gode ordninger, og det må satses på utdanning over hele landet, slik at alle kan utdanne seg uavhengige av familiens økonomi og hvor i landet man bor. SV vil derfor øke studiestøtten, og opprette flere studieplasser.

SV har sikret historiske løft for studentøkonomien

SV har i forhandlinger med regjeringen fått til to historiske økninger av studiestøtta. Høsten 2023 fikk studenter 9022 kroner mer i året. Det er den største økningen i studiestøtta på hele 7 år. Fra og med august 2024 øker vi studiestøtten med hele 10 prosent. Dette utgjør en økning av studiestøtta på nesten 14.000 i året.

Disse økningene er viktig for å sikre studentene gjennom dyrtiden, men SV vil arbeide for å øke studiestøtten ytterligere. SV er regjeringens foretrukne budsjettpartner, og vi vil fortsette å legge et press på regjeringen om å prioritere studentene i fremtidige budsjettforhandlinger.

Flere studentboliger

Skal vi sikre studentene bedre økonomi, må vi få ned kostnadene til studentene. En av de største utgiftene for studenter er boligkostnadene. Det er derfor viktig å sikre rimelige og gode boliger for studenter. Bygging av flere studentboliger vil bidra til å presse ned prisene i leiemarkedet, som vil hjelpe på prispresset for studenter som ikke bor i studentbolig. SV vil derfor arbeide for flere studentboliger.

Læringsmiljølov for studenter

I dag ser vi at mange studenter faller fra under studieløpet. For å redusere frafallet og styrke studentenes faglige motivasjon og trivsel, er det nødvendig at studentene har tilstrekkelig tid til å studere. I tilllegg må studentene oppleve læringsfremmede rammer i sin studiehverdag.

Studentene må sikres trygge, gode og forutsigbare læringsmiljø. SV vil derfor lage en læringsmiljølov for studenter, tilsvarende arbeidsmiljøloven. Vi vil også satse på åpen tilgang til undervisningsressurser og forskning, for å gjøre læring mer tilgjengelig for alle.

Gode velferdsordninger

Et godt helse- og velferdstilbud er avgjørende for studenter. En av fem studenter opplever alvorlige psykiske problemer i studietiden, men studenthelsetilbudet har ikke tilstrekkelig kapasitet til å møte denne utfordringen. SV vil derfor at studenters psykiske helsevern styrkes.

Studenter foran universitet. illustrasjon over foto

SV vil:

Emner