Studenter

Alle skal ha lik rett til utdanning.  Studentene må ha gode ordninger, og det må satses på desentraliserte utdanningsløp, slik at alle kan utdanne seg uavhengige av familiens økonomi og hvor i landet man bor.  SV vil derfor øke studiestøtten, og opprette flere studieplasser.

I dag ser vi at mange studenter faller fra under studieløpet. Skal institusjonene kunne motvirke noe av frafallet og bygge opp under studenters faglige motivasjon og trivsel, må lærestedene sikre at nye studenter inkluderes i fagmiljøet de er knyttet til tidlig i studieløpet.

Et godt helsetilbud for studenter er en viktig del av det å sikre gode rammer for å studere. En av fem studenter opplever alvorlige psykiske problemer i studietiden, uten at studenthelsetilbudet har kapasitet til å møte utfordringen. I tillegg er det svært vanskelig for studenter å få juridisk hjelp om de har problemer med utdanningsinstitusjonen.

En av de største utgiftene studenter har er boligutgiftene, i tillegg bidrar studentboliger til å presse ned prisene på det vanlige leiemarkedet. SV vil derfor arbeide for flere studentboliger.

Studenter. Illustrasjon.

SV vil:

Emner