Fredspolitikk

SV ønsker en FN-ledet verdensorden hvor stormakter ikke kan ta seg til rette på mindre staters bekostning. For en liten stat som Norge er det avgjørende at små staters rettigheter respekteres internasjonalt, og at folkeretten overholdes også av stormaktene. Internasjonalt samarbeid for lavere spenning og nedrustning er nødvendig.

Stormaktene konkurrerer om politisk innflytelse, militær kontroll og tilgang til markeder og
ressurser verden over. Russlands angrepskrigen mot Ukraina representerer et fundamentalt brudd på folkeretten. SV støtter ukrainernes frihetskamp politisk og med våpenstøtte. USA er verdens suverent sterkeste militærmakt og har brukt denne til ulovlig angrepskrig og destabilisering i ulike deler av verden i hele etterkrigstiden. Kina ruster opp og øker SV ser med bekymring på kinesiske trusler om militær
aggresjon mot Taiwan.

SV mener at åpen og bred debatt om sikkerhetspolitikk er en viktig del av et demokrati. Sivilsamfunnsorganisasjoner spiller en viktig rolle som vaktbikkje for fred og SV har derfor i sine budsjettforhandlinger med regjeringen reetablert støtteordninger for norske og internasjonale freds- og nedrustningsorganisasjoner.

SV vil: