Forsvar

SV ønsker et sterkt nasjonalt forsvar.  Heller enn å bruke pengene på jagerfly med en totalkostnad på 270 milliarder, og et forsvar innrettet mot å delta i internasjonale NATO-ledede kriger, ønsker SV et forsvar innrettet mot å forsvare Norge.

SV ønsker å utvikle en hær som innebærer små, fleksible enheter som kan forflytte seg raskt. Dette innebærer en styrking av hæren og Heimevernet, og tilstedeværelse i hele landet. Sjøforsvaret er også vesentlig for suverenitetshevdelse i Nord-Norge.

Vi ønsker å sende de amerikanske soldatene på Værnes tilbake, og hindre norsk deltagelse i NATOs rakettskjold, for å hindre eskalering mot Russland.

I tillegg til de tradisjonelle forsvarsgrenene trengs en storstilt satsing på å forsvare et fritt og sikkert Internett. Norge skal ikke gå til dataangrep på andre land, men bruke solide ressurser på å styrke Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret, og klargjøre ansvarsforholdene mellom disse.

Noen av SVs forslag: