Våpeneksport

Norge er en av verdens største våpeneksportører. Det betyr at vi har et særlig ansvar for å forbedre nasjonal kontroll av våpeneksport. Gjennom flere stortingsvedtak og ratifisering av Arms Trade Treaty (ATT) har Norge vedtatt en politikk som har en klar og tydelig intensjon om ikke å eksportere våpen til land i krig, der krig truer, eller land som begår krigsforbrytelser. Det er bra. Men SV ønsker å stramme inn regelverket for våpeneksport ytterliggere ved å stanse all eksport av våpen og militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd, og kreve sluttbrukererklæring på alle våpnene vi selger, inkludert våpen til NATO-land. På kort sikt ønsker vi å stanse all våpeneksport til landene som deltar i den Saudi-Arabia ledede koalisjonen i Jemen.

SV vil: