Våpeneksport

SV har i årevis kjempet for en strengere kontroll over norsk våpeneksport. Norge er en av verdens ledende eksportører av våpenteknologi og ammunisjon. Dette gir Norge et særlig ansvar for å forbedre nasjonal kontroll av våpeneksport.

Vi må lage et regelverk som sikrer at norske våpen aldri kan bli brukt i strid med folkeretten og menneskerettighetene.

USA er en av de største handelspartnerne for norsk våpenindustri, men USA vil ikke inngå sluttbrukererklæring. Når USA eksporterer store mengder våpen til Israel og andre land Norge ikke skal eksportere til så er det høyst problematisk at vi ikke får garanti for hvor de norske våpnene ender opp. Derfor har SV fremmet forslag om at Norge bør kreve sluttbrukererklæring med reeksportklausul fra USA.

Det har også kommet frem at våpen laget ved det norske statlige selskapet Nammo sine fabrikker i USA blir brukt i Israels brutale krig i Gaza. SV mener at regjeringen som eier av Nammo må sørge for at selskapets varer ikke blir solgt til Israel. Selv om det norske eksportkontroll regeleverket ikke omfatter produksjon i USA, så er selskapet omfattet av eierskapsmeldingen og må slik vite hvor varene ender opp og stoppe salg som bidrar til brudd på humanitærretten.

Våpenindustrien står overfor et skremmende teknologisk kvantesprang der vi snart vil utvikle autonome våpensystem – såkalte drapsroboter. Dette er våpen som i kritiske situasjoner kan velge ut og angripe mål uten meningsfull menneskelig kontroll. Internasjonalt jobbes det for et forbud mot slike våpen, og SV vil jobbe for et slikt forbud.

Internasjonal overvåkningsteknologi er også under kraftig utvikling. Nye overvåkningsteknologier, som ansiktsgjenkjenning og annen type biometrisk overvåkning utfordrer retten til privatliv og en rekke andre menneskerettigheter. Vi ser også at autoritære regimer bruker slik teknologi for å overvåke og forfølge menneskerettighetsforkjempere. SV mener at man bør føre eksportkontroll med overvåkningsteknologi.

SV vil:

Emner