Alliansepolitikk

I dag er Norges sikkerhetspolitikk i for stor grad rettet mot USA og NATO. Heller enn å bygge vår sikkerhet på USA og Donald Trump, må Norge bygge allianser med de landene som ligger oss nærmest, som de nordiske og nord-europeiske landene.  SV går mot norsk medlemskap i NATO. NATO er basert på bruk av atomvåpen. NATO er ikke bare en forsvarsallianse, men driver også krigføring mot andre land. Så lenge Norge er en del av NATO, vil SV arbeide mot videre utvidelser av alliansen.  SV vil erstatte medlemskapet i NATO med en nordisk forsvarspakt. De nordiske landene har stor grad av felles interesser, og kan gi hverandre gjensidig sikkerhet og større samlet forsvarsevne. Et forsvarssamarbeid vil sikre hver enkelt nordisk stat større uavhengighet av stormaktene, og hindre at naboland blir satt opp mot hverandre hvis en spent internasjonal situasjon oppstår.

SV vil: