Alliansepolitikk

I dag er Norges sikkerhetspolitikk i for stor grad rettet mot USA og NATO. Norge bør heller bygge allianser med de landene som står oss nærmest, som de nordiske og nordeuropeiske landene. NATO er i dag ikke bare en forsvarsallianse, men driver også krigføring mot andre land. Medlemskapet gjør det mer sannsynlig at Norge trekkes inn i stormaktskonflikter.  

Norge må framover ta sjølstendige vurderinger av sikkerhetsutfordringene framfor å være med på USAs trusselvurderinger. Så lenge Norge er en del av NATO, vil SV arbeide for at Norge skal påvirke NATO i rett retning. 

SV vil erstatte medlemskapet i NATO med en nordisk forsvarspakt. De nordiske landene har stor grad av felles interesser, og kan gi hverandre gjensidig sikkerhet og større samlet forsvarsevne. Et forsvarssamarbeid vil sikre hver enkelt nordisk stat større uavhengighet av stormaktene, og hindre at naboland blir satt opp mot hverandre hvis en spent internasjonal situasjon oppstår. 

SV vil: