Atomvåpen

Atomvåpen har grusomme humanitære konsekvensar, og eksistensen deira bidreg til ei meir utrygg verd. Dei siste åra har nedrustinga stoppa opp, og atommakter som Russland, Storbritannia og USA utviklar nye atomvåpen.

SV meiner Noreg må jobbe systematisk for ei verd utan atomvåpen. Eit avgjerande middel for å oppnå dette er FN-traktaten som forbyr atomvåpen. SV jobbar for at Noreg signerer og ratifiserer traktaten, og bidreg til at fleire land gjer det samme. Noreg var pådrivaren for å få på plass forhandlingane om eit internasjonalt forbod under den raudgrøne regjeringa. No er det på tide at Noreg tar tilbake rolla som ein pådrivar for ei verd utan atomvåpen.

SV vil: