Bemanningsbransjen

Bemanningsbransjen har over tid bidratt til å undergrave et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv. Bruken av innleie fører med seg en større risiko for sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og ulykker.

Et ryddig arbeidsliv er helt nødvendig for å hindre utnytting av arbeidsfolk. Ved innleie fra bemanningsbyråer er det menneskers arbeidskraft som er selve tjenesten som anskaffes, og dette bør gi kommuner og andre innkjøpere et særdeles stort ansvar.

SV vil: