Arbeidsmiljølova

SV jobbar for eit arbeidsliv med trygge rammer og små lønnsforskjellar. Me treng ei solid arbeidsmiljølov for å demme opp for det skeive maktforholdet på arbeidsplassen. Den som er tilsett er meir sårbar enn den som tilsett.

Høgre- og Frp-regjeringa har svekka arbeidsmiljølova. Det har ikke skapt fleire jobbar, men gitt eit meir utrygt arbeidsliv. SV vil difor forsterke arbeidsmiljølova og sikre at flest mogleg er fagorganiserte.

SV vil:

Emner