Arbeidsmiljøloven

SV jobber for et arbeidsliv med trygge rammer, medbestemmelse og små lønnsforskjeller. Vi trenger en solid arbeidsmiljølov for å demme opp for det skjeve maktforholdet på arbeidsplassen. Den som er ansatt, er mer sårbar enn den som ansetter. Svekkelsene Høyre- og Frp-regjeringen gjorde med arbeidsmiljøloven har ikke skapt flere jobber, men flere arbeidstakere enn før må jobbe i midlertidige stillinger og utrygge jobber. SV vil derfor forsterke arbeidsmiljøloven og sikre at flest mulig er fagorganisert.

SV vil:

Emner