Barnetrygd

Barnetrygden er en viktig, universell ordning som når ut til alle. Derfor er det viktig for SV å øke barnetrygden.

Barnetrygden når ut til alle barnefamilier. Det har den gjort helt fra den ble innført etter krigen og til i dag. Antallet barn som vokser opp i fattigdom har gått ned to år på rad, og det henger blant annet sammen med at SV forhandlet inn en økning i barnetrygden for alle barn over 6 år. For disse barna har barnetrygden stått omtrent stille siden 1996, til tross for at kostnadene i samfunnet øker.

Barnetrygden virker etter hensikten

SV har forhandlet inn flere forbedringer for barnetrygden. Fra og med januar 2024 har foreldre med barn over seks år med det fått utbetalt 5 000 kroner mer i året enn de fikk i januar 2023. Med en likestilling mellom barn over og under 6 år, vil dette beløpet øke til 7 500 kroner i året. Dette er reelle penger, som går rett til barna og deres familier. I tillegg har SV fått gjennomslag for at sosialhjelpen ikke kuttes fordi du får utbetalt barnetrygd, og sikret en økning for enslige forsørgere.

Å løfte utbetalingen for de eldste barna opp til nivå på det samme som de yngste er første skritt i en bedre ordning for barnetrygden. Økningen utjevner forskjellene mellom små og store barn og bringer mange barn over fattigdomsgrensa. Det er ikke billigere å ha større barn. De spiser mer, trenger dyrere klær og deltar på flere fritidsaktiviteter.

Videre må det sikres at barnetrygden ikke igjen blir stående stille, men følger kostnadene i samfunnet for øvrig. I tillegg må ordningene for enslige forsørgere, og de med flere barn har høy risiko for fattigdom. Ved å øke barnetrygden for alle, og særlig utsatte grupper, vil færre barn vokse opp i fattigdom få styrket sine ordninger.

SV vil sikre at barnetrygden forblir en universell ordning. Velferdsordninger er best når de omfatter alle. En universell barnetrygd er ubyråkratisk, blant annet ved at man slipper søknadsskjemaer. Behovsprøvde ordninger gjør det også vanskeligere å komme ut av fattigdom, fordi man mister velferdsordninger dersom man tjener mer.

SV vil:

Emner