Barnetrygd

Barnetrygden er en viktig, universell ordning som når ut til alle. Derfor er det viktig for SV å øke barnetrygden.

Barnetrygden når ut til alle barnefamilier. Det har den gjort helt fra den ble innført etter krigen og til i dag. I mange år var det slik at barnetrygden knapt økte, til tross for at kostnadene ellers økte mye. Derfor har SV prioritert å øke barnetrygden i forhandlinger med regjeringen. Det betyr at i 2024 får hver barnefamilie nesten 5000 kroner ekstra i året for alle barn over 6 år, sammenlignet med året før.

6-årsskillet i barnetrygden er egentlig kunstig, og er noe som ble innført av regjeringen til Erna Solberg. Det innebærer at familier med de eldste barna får mindre utbetalt enn familier med de yngste barna. For mange familier vokser utgiftene i takt med barna, og opplevelsen av å ikke kunne delta på grunn av økonomi er verre for de eldre barna. For SV er det derfor grunnleggende å likestille barnetrygden for barn i alle aldre.

Over 100 000 barn vokser opp i familier med dårlig råd i Norge. Det har vært en økning på 31.600 barn i tiden Erna Solberg satt i regjering, men de siste årene og etter regjeringsskifte har vi sett en bedring. Men fortsatt er det mye som må gjøres for å gi barnefamiliene bedre råd.

SV vil styrke barnetrygden for å redusere forskjellene og bekjempe fattigdom. Særlig enslige forsørgere, de med små barn og de med mange barn har høy risiko for fattigdom. Ved å øke barnetrygden for alle, og særlig utsatte grupper, vil færre barn vokse opp i fattigdom.

SV har fått mange viktige gjennomslag for barnetrygden. Før var det mange kommuner som trakk barnetrygda til folk på sosialhjelp, altså de som trenger den aller mest. Dette har SV nå fått gjennomslag for å stoppe. I tillegg har vi økt barnetrygden for enslige forsørgere, og vi har økt barnetrygden kraft for alle barn over 6 år.

SV vil sikre at barnetrygden forblir en universell ordning. Velferdsordninger er best når de omfatter alle. En universell barnetrygd er ubyråkratisk, blant annet ved at man slipper søknadsskjemaer. Behovsprøvde ordninger gjør det også vanskeligere å komme ut av fattigdom, fordi man mister velferdsordninger dersom man tjener mer.

SV vil:

Emner