Elbil

Norge må styre mot det klimavenlege nullutslippssamfunnet. I og rundt byane må det køyrast langt mindre bil enn i dag for å sikre ein mer effektiv trafikk og for at alle skal få trygg og rein luft å puste i. Men nokon vil framleis trenge bilen. Derfor må elektriske biler ta over for fossilbilane. Slik fasar vi inn teknologi som sikrar at heile transportsektoren kan gå på fornybar energi.

Målet til SV er at ni av ti nye biler som seljast i Noreg skal vere nullutslippsbilar innan 2021, i 2019 var 42,4 % av alle nye bilar elektriske. Innan 2025 skal alle nye bilar som seljast vere utan utslepp, det er også eit at de viktigaste kuttene for å oppnå klimamålene for 2030. Politikarar er flinke til å love store kutt i klimagassutslepp langt fram i tid, men klimapolitikk fungerer dårlig som skippartak. Utsleppa må kuttast no. Elbilen er eitt viktig verkemiddel som skal bidra til dette.

El-bil. Illustrasjon

SVs forslag til løysingar: