Miljøvennlig transport

Miljøutfordringene verden står foran er menneskeskapte. Dermed kan vi også løse dem.  Det eneste som trengs er politisk vilje. SV vil gjennomføre store kutt av klimagassutslippene i Norge. Hvis ikke rike land som Norge går foran og kutter sine utslipp vil vi aldri klare og unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. Norge må styre mot det klimavennlige nullutslippssamfunnet der luften er trygg og ren å puste i. Transport av gods og mennesker er av de sektorene som slipper ut mest klimagasser i Norge, og derfor trengs en offensiv omlegging av transportsektoren.

SVs forslag til løsninger:

Emner

Kollektivtrafikk Grønn skispfart