Folkevalgtportalen

Folkevalgtportalen inneholder ressurser til deg som er folkevalgt i kommuner eller fylkeskommuner, eller til deg som stiller som kandidat til Stortinget. Du finner også en SVs løpende politiske forslag, utspill og leserinnlegg.

Tips, triks og ressurser til folkevalgte

Her kan du finne ressurser som du som folkevalgt kan bruke.

Politiske forslag, utspill og innlegg

Her kan du finne SVs politiske forslag, utspill og innlegg.