Kultur og likestilling

Ressurspakke-om SVs skeive politikk til lokale folkevalgteLast ned
Interpellasjon om seksuell trakasseringLast ned
Notat om nasjonalt bibliotekløftLast ned
Utspill om fritidstilbud til barn og ungeLast ned
Oversikt over fritidstilbud i kommunene 2015-2017Last ned
Leserinnlegg om fødselsomsorgLast ned
Interpellasjon om Moria på bokmål Last ned
Interpellasjon om Moria på nynorskLast ned
Leserinnlegg: «Evakuer barna i flyktningleiren Moria» på bokmålLast ned
Lesarinnlegg: «Evakuer barna i flyktningleiren Moria» på nynorskLast ned
Interpellasjon om universelt utformede lekeplasserLast ned