Tips til folkevalgte

Du som lokalt folkevalgt står i en unik posisjon til å sette rettferdighet og miljø på agendaen i ditt lokalsamfunn. Du forvalter en tillit fra velgerne som har stemt på deg, og du snakker på vegne av mange.

Norske kommuner og fylker er svært ulike – i størrelse, innbyggertall, økonomisk handlingsrom, hvilke utfordringer som er mest fremtredende, og i hvordan administrasjon og politikk er organisert. Det finnes ingen fiks ferdig oppskrift på å lykkes i et kommunestyre, men vi håper at disse tipsene kan være til inspirasjon og hjelp.