open menu

Landsstyret

Landsstyret er SVs høyeste beslutningsorgan i tiden mellom landsmøtene. Landsstyret består av 19 medlemmer valgt av fylkene, seks medlemmer direkte valgt av landsmøtet, og de faste medlemmene av sentralstyret.

Landsstyret møtes ca. fem ganger i året for å håndtere aktuelle politiske og organisatoriske spørsmål. Blant landsstyrets oppgaver er å vedta SVs budsjett, og å sette ned SVs faste politiske utvalg. Landsstyret vedtar politiske uttalelser som er SVs høyeste vedtatte politikk utenom landsmøtevedtak.

Møtene avholdes vanligvis i Oslo.

Spørsmål eller henvendelser knyttet til arbeidet i SVs landsstyre kan rettes til Endre Flatmo (mobil 47 66 14 15 eller endre.flatmo@sv.no)

Medlemmer

Uttalelser

Andre vedtak

Landsstyrets møter 2019/2020:

Lørdag 18. januar og søndag 19. januar

Fredag 27. mars og lørdag 28. mars

Lørdag 6. juni og søndag 7. juni

Fredag 18. september og lørdag 19. september

Lørdag 21. november og søndag 22. november

Lørdag 16. januar og søndag 17. januar 2021

Fredag 19. mars og lørdag 20. mars 2021

Torsdag 22. april 2021

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter