open menu

Landsstyret

Landsstyret er SVs høyeste beslutningsorgan i tiden mellom landsmøtene. Landsstyret består av 19 medlemmer valgt av fylkene, seks medlemmer direkte valgt av landsmøtet, og de faste medlemmene av sentralstyret.

Landsstyret møtes ca. fem ganger i året for å håndtere aktuelle politiske og organisatoriske spørsmål. Blant landsstyrets oppgaver er å vedta SVs budsjett, og å sette ned SVs faste politiske utvalg. Landsstyret vedtar politiske uttalelser som er SVs høyeste vedtatte politikk utenom landsmøtevedtak.

SVs landsstyremøter er åpne, med mindre annet er presisert. Møtene avholdes vanligvis i Oslo.

Spørsmål eller henvendelser knyttet til arbeidet i SVs landsstyre kan rettes til Marthe Høyer (mobil 97 97 08 24 eller marthe.hoyer@sv.no)

 

 

Medlemmer

 

Uttalelser

 

Andre vedtak

 

 

Landsstyrets møter i 2017:

20. og 21. januar
16. mars
20.-21.mai
29.-30.september
11.-12.november
20.-21. januar 2018

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter