open menu

Landsstyret

Landsstyret er SVs høyeste beslutningsorgan i tiden mellom landsmøtene. Landsstyret består av 19 medlemmer valgt av fylkene, seks medlemmer direkte valgt av landsmøtet, og de faste medlemmene av sentralstyret.

Landsstyret møtes ca. fem ganger i året for å håndtere aktuelle politiske og organisatoriske spørsmål. Blant landsstyrets oppgaver er å vedta SVs budsjett, og å sette ned SVs faste politiske utvalg. Landsstyret vedtar politiske uttalelser som er SVs høyeste vedtatte politikk utenom landsmøtevedtak.

Møtene avholdes vanligvis i Oslo.

Spørsmål eller henvendelser knyttet til arbeidet i SVs landsstyre kan rettes til Endre Flatmo (mobil 47 66 14 15 eller endre.flatmo@sv.no)

Medlemmer

Uttalelser

Andre vedtak

Landsstyrets møter 2019/2020:

Lørdag 19. og søndag 20. januar
Torsdag 28. mars
Lørdag 25. og søndag 26. mai
Fredag 27. og lørdag 28. september
Fredag 22. og lørdag 23. november

Lørdag 18. og søndag 19. januar 2020

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter