Kvinnedagen 8. mars 2024

Ressurssiden vil bli fylt opp med forslag til appeller, løpesedler dere kan trykke opp, delebilder og video til sosiale medier fortløpende fram mot 8. mars.

Hovedtemaene for dagen er vold mot kvinner, abort og kvinner i krig. Men det vil også komme videoer og delebilder på en rekke andre temaer.  

Her kan du finne en oversikt over arrangementer knyttet til kvinnedagen der du bor:

Løpesedler

Løpeseddel på bokmål til printLast ned
Løpeseddel på nynorsk til printLast ned
Løpeseddel på bokmål til trykkLast ned
Løpeseddel på nynorsk til trykkLast ned

Appell

Appell til 8. mars 2024Last ned

Delebilder

Hvordan gjennomføre et lokalt arrangement på kvinnedagen?

Det er mange ulike måter å gjennomføre en 8. mars markering lokalt.
Her kan dere laste ned en kort mal for enkle lokale arrangementer.

Tips til hvordan arrangere 8. mars lokaltLast ned