Åpenhet i eierskap

Eierskap og økonomiske interesser skjules i et enormt omfang. Fortsatt er det lett å bruke selskaper, fondsstrukturer, advokater, stråmenn og tilsvarende juridiske konstruksjoner til å dekke over hvem som egentlig har kontroll og økonomiske interesser i selskaper, verdier og eiendommer – også i Norge. Dette krever nye verktøy for å sikre åpenhet og innsyn i selskaper og juridiske strukturer.

SV vil: