Utviklingspolitikk

Verden har ressurser nok til at alle mennesker kan leve godt. Problemet er at disse ressursene er grovt ulikt fordelt både mellom og internt i land.

SV ønsker en aktiv og solidarisk utviklingspolitikk som bidrar til mer rettferdig fordeling av makt og penger, som bekjemper klimaendringene og som setter menneskerettigheter og folkeretten før næringsinteresser.

Vi ønsker at Norge årlig bidrar med mer enn 1 prosent av det vi tjener i Norge til bistand, og at FNs bærekraftsmål skal være styrende for prioriteringene.  I våre alternative statsbudsjett har SV bevilget mest av alle partiene på stortinget til bistand, og ligget godt over målet på 1 prosent.

Noen av SVs forslag:

Emner