Utviklingspolitikk

Verden har ressurser nok til at alle mennesker kan leve godt. Problemet er at disse ressursene er grovt ulikt fordelt både mellom og internt i land.

SV ønsker en aktiv og solidarisk utviklingspolitikk som bidrar til mer rettferdig fordeling av makt og penger, som bekjemper klimaendringene og som setter menneskerettigheter og folkeretten før næringsinteresser.

Vi ønsker at Norge årlig bidrar med minst 1 prosent av det vi tjener i Norge til bistand og sikret dette i forhandlinger med regjeringen både i 2022 og 2023.

SV mener at endring kommer nedenfra og støtte til sivilsamfunn, menneskerettighetsforkjempere og fagbevegelse er effektiv bistand for å redusere fattigdom og ulikhet.

Noen av SVs forslag:

Emner