Utviklingspolitikk

Verden har ressurser nok til at alle mennesker kan leve godt. Problemet er at disse ressursene er grovt ulikt fordelt både mellom og internt i land.

SV ønsker en aktiv og solidarisk utviklingspolitikk som bidrar til mer rettferdig fordeling av makt og penger, som bekjemper klimaendringene og som setter menneskerettigheter og folkeretten framfor næringsinteresser.

Vi ønsker at Norge årlig bidrar med minst 1 prosent av det vi tjener i Norge til bistand og sikret dette i forhandlinger med regjeringen både i 2022 og 2023.

SV mener at endring kommer nedenfra og støtte til sivilsamfunn, menneskerettighetsforkjempere og fagbevegelse er effektiv bistand for å redusere fattigdom og ulikhet.

Utviklingspolitikk er langt mer enn bistand. Kapitalstrømmene som går ut av det globale sør gjennom manglende skattebetaling, renter til utenlandslån med mer er langt større enn bistandspengene som kommer inn. Derfor arbeider SV for en global skattekonvensjon i regi av FN. Vi mener at Norge bør ta en ledende rolle i en ny runde med gjeldsslette. Mange utviklingsland befinner seg i en dypere gjeldskrise nå enn for 20 år siden. Nyere forsking viser at altfor mange land bruker mer penger på å betale tilbake gjeld enn på viktige investeringer i helse, klima og mat. Vi kommer rett og slett ikke i mål med bærekraftsmålene om vi ikke gjør noe med gjeldskrisa.

Noen av SVs forslag:

Emner