SFO

Alle barn skal få være med på leken. SV mener at SFO skal være for alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi. I dag er det 100 000 barn som ikke går i SFO, og mange familier velger det bort fordi de ikke har råd. Konsekvensen er at mange barn i 1. til 4. klasse ikke får være med på leken, læringen og fellesskapet, samtidig som mange er blant dem som hadde hatt aller størst glede av et godt SFO-tilbud.

SV mener SFO skal være gratis for alle barn i hele landet, og vil innføre gratis SFO før og etter skoletid for alle. I Stavanger har førsteklassingene allerede fått gratis SFO etter at SV kom til makten. I Oslo har SV fått gjennomslag for å gjøre halvdagsplass på aktivitetsskolen (AKS) gratis. Det har ført til større deltakelse og at alle barn som vokser opp i Oslo kan gå på SFO, uavhengig av foreldrenes bakgrunn og hvilken del av byen de vokser opp i. 

I resten av landet varierer kvaliteten og prisen voldsomt fra kommune til kommune. Det er store lokale variasjoner i prisen på SFO. I skoleåret 2019/20 var gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling 2 500 kroner for en heltidsplass og 1 500 kroner for en deltidsplass, men prisen varierer fra 0 kroner til godt over 3 000 kroner i måneden for en heltidsplass.

I SFO er ansattes kompetanse den viktigste kvalitetsfaktoren, og SV mener derfor at det må satses systematisk på kvalitetsutvikling for ansatte i SFO. For å sikre et godt tilbud er det viktig med nok voksne som er trygge i sin rolle.

Jente som strekker seg mot solen. Illustrasjon.

SV vil: