Lekser

SV tar på alvor det stresset som mange barn og unge føler på i hverdagen, derfor vil vi at elevene skal ha leksefri når de kommer hjem fra skolen. Vi vil ha mindre testing og nok kvalifiserte lærere slik at det blir mer tid til oppfølging av hvert enkelt elev. Motivasjon og læring henger nøye sammen. Når elevene er demotiverte, kjeder seg og ikke opplever at skoledagen er relevant er det vanskelig å gi god læring. Derfor vil vi erstatte hjemmelekser med skolelekser.

Alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som har mulighet til å få leksehjelp fra foreldrene når de kommer hjem. SV vil lage en ny og bedre skoledag med mer praktisk og variert undervisning. Elevene må få mer tid på skolen til å øve og få hjelp av lærere, og ha fri når de kommer hjem. Dette vil gi en bedre skoledag for elevene, en bedre arbeidsdag for lærerne, en bedre hverdag for familiene.

SV vil: