Mer lokaldemokrati

Tvangssammenslåing av kommuner og fylker har økt avstanden mellom innbyggere og beslutninger. Handlingsrommet til kommuner og fylkeskommuner utfordres. Både EØS-kontrollorganet ESA og kommersielle interesser varsler søksmål og mottiltak når lokale folkevalgte ønsker å ta styring i saker som lokalt eierskap, innkjøpskrav og organisering av oppdrag. Det demokratiske handlingsrommet må sikres og økes, det er folket, ikke pengemakta som skal styre. Fylkes- og kommuneøkonomien må styrkes for at lokale folkevalgte kan gjøre reelle valg og sikre gode tjenester. Regionreformen ble vedtatt i Stortinget i 2017. Flere fylker ble sammenslått mot befolkningen og de folkevalgte sin vilje. Flere av oppgavene fylkene fikk overført er underfinansiert. SV var og er mot at fylker skal slås sammen med tvang, og vil at fylker som ønsker det skal få muligheten til å dele seg opp igjen.

SV vil