Kommunesammenslåing

SV vil sørge for at alle innbyggere har større innflytelse i lokalsamfunnet sitt. Befolkningen må være tett på de som tar beslutninger, og politiske prosesser må skje i åpenhet. Folk flest må sikres kort vei og åpne kanaler til sine folke- og tillitsvalgte.

Derfor er SV mot tvangssammenslåing av kommuner og fylker og vil at innbyggerne i kommunen skal få bestemme, enten gjennom folkeavstemminger eller kommunestyrene. SV vil at tvangssammenslåtte kommuner og fylker skal få opphevet vedtakene dersom de selv ønsker det. Sterke kommuner skapes ikke ved tvangssammenslåing, men ved å sikre god kommuneøkonomi og sterkt lokalt selvstyre. SV er positive til mer kommunalt samarbeid så lenge dette skjer på måter som sikrer åpenhet og demokratisk styring. Vi er også positive til at kommuner som gjennom folkeavstemninger selv ønsker det, slår seg sammen.

SV vil: