Foreldrepermisjon

Gode permisjonsordninger sikrer kontakten mellom foreldre og barn i barnets første leveår. SV støtter dagens tredeling av foreldrepermisjonen. Et mer likestilt foreldreansvar er viktig både for barnet og for far/medmor, og det legger til rette for et mer likestilt arbeidsliv for kvinner. 

Foreldrepermisjonen er i dag 49 uker med full lønn. Tre uker før fødselen må tas av mor. Deretter er de resterende 46 ukene delt på tre. 15 uker er forbehold mor, 15 uker er forbeholdt far/medmor og 16 uker kan fritt deles foreldrene imellom.

Erfaring viser at dersom fedrekvoten blir kuttet, så tar fedre ut mindre permisjon. I følge NAV tar 7 av 10 fedre ut den nøyaktige fedrekvoten, verken mer eller mindre. For SV er det derfor viktig å verne om fedrekvoten. Det vil være et stort tap både for kontakten mellom fedre og barn og for likestillingen om dette skulle rokkes ved.

SV vil: