Førdefjorden

Staten har gitt Nordic Mining lov til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Det vil få store ødeleggende konsekvenser for livet i fjorden.

Førdefjorden er en artsrik skog med store naturverdier, og er særlig viktig for laksebestanden. Dumping av gruveavfall her vil utrydde alt liv i deponiområdet, og det er en stor risiko for at det vil forurense resten av fjorden. Førdefjorden er en nasjonal laksefjord og er en av de sunneste fjordene, og villaksen er trua. Likevel har Norge gitt tillatelse til å dumpe et lastebillass med kjemikalieholdig steinstøv og slam i en fjord, annethvert minutt i 50 år framover.

Å dumpe gruveavfall i sjøen er en forurensende og gammeldags driftsform som ødelegger livet i havet. Dette er derfor ulovlig i de fleste landene i verden. Nå er det bare Norge og Papua Ny-Guinea som fortsatt tillater å dumpe gruveavfall i sjøen. I tillegg til planene om å dumpe gruveavfall i Førdefjorden, har Norge også gitt tillatelse til Nussir til å dumpe gruveavfall i Repparfjord.

SV vil: