LHBTIQ

Alle skal ha frihet og trygghet til å være den de er og elske den de elsker uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. SV vil bekjempe all diskriminering av seksuelle orienteringer, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter. I et likestilt samfunn kan alle åpent leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk.

Hender og hjerter. illustrasjon

SV vil:

Emner