open menu

Frivillighet

Frivillige organisasjoner er et viktig bidrag til norsk demokrati og lokalt kulturliv. Uten frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som jobber frivillig vil mange viktige aktiviteter og tjenester i Norge rett og slett stoppe opp. Derfor ønsker SV å gi frivillige organisasjoner gode og forutsigbare rammebetingelser og stimulere til vekst og utvikling på frivillighetens egne premisser. Frivilligheten må få bruke mest mulig tid på aktivitetene og minst mulig på byråkrati.

Noen av SVs forslag:

  • Øke momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. I våre alternative statsbudsjett har vi brukt om lag 100 millioner kroner på å styrke momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.
  • Gjennomføre en tillitsreform som innebærer mindre byråkrati og mer tillitt mellom staten og de frivillige organisasjonene.
  • Sikre at frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for nye og eksisterende aktiviteter.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter