Kultur

Kultur har en stor egenverdi, og SV ønsker en mangfoldig og inkluderende kulturpolitikk. Offentlige midler må brukes på å fremme kultur som ikke kan finansieres av markedet alene.

SV jobber for et rikt og bredt kulturliv der alle som vil får muligheten til å skape og uttrykke seg i det frivillige kulturlivet, og der alle har tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, uansett hvor de bor i landet og hvilken bakgrunn de har. En aktiv offentlig kulturpolitikk er nødvendig for at det skal eksistere et bredt kunst- og kulturliv i Norge.

SVs viktigste kulturpolitiske prioriteringer er å: