open menu

Bibliotek, litteratur og språk

Bibliotekene gjør kunnskap, kultur, litteratur og verdier tilgjengelig for alle grupper i samfunnet, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer.  Bibliotekene har vært med på å bygge opp landet vårt som kunnskaps- og kulturnasjon. I internettalderen har bibliotekene også fått en ny betydning, som portaler og kvalifiserte veivisere i den nye informasjonsoverfloden. De siste årene har besøket på biblioteker eksplodert, mens bevilgningene til bibliotekene har sunket. SV ønsker en aktiv politikk for å styrke bibliotekene, ivareta norsk språk og litteratur.

SV vil:

  • Gjennomføre et nasjonalt bibliotekløft med en nasjonal strategi for folkebibliotekene, økte bevilgninger til kommunenes bibliotekdrift og et kompetanseløft for bibliotekansatte. Vi ønsker å bevilge 1 milliard til dette formålet i neste stortingsperiode
  • Innføre en egen skolebiblioteklov som sikrer bemanning og en minstestandard for skolebibliotek
  • Styrke innkjøpsordningen og innføre en boklov som lovfester fastprissystemet på bøker.
  • Slå ring om språkmangfoldet og sikre reell likestilling mellom de to målformene nynorsk og bokmål på alle samfunnsområder.
  • Legge til rette for organisasjoner og tiltak som arbeider å styrke lesengasjement og leselyst.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter