Nynorsk

Nynorsk er ein viktig del av det norske språket både som hovudmål og sidemål. SV meiner at det må bli gjort meir for å sikre gode vilkår for nynorsk, ei god opplæring i nynorsk for alle som har dette som hovedmål, og at nynorsken må styrkast i lærerutdanningane.

SV vil: