Kvinnedagen 8. mars 2024

Ressurssiden vil bli fylt opp med forslag til appeller, løpesedler dere kan trykke opp, delebilder og video til sosiale medier fortløpende fram mot 8. mars.

Hovedtemaene for dagen er abort og vold mot kvinner. Men det vil også komme videoer og delebilder på en rekke andre temaer.  

Her kan du finne en oversikt over arrangementer knyttet til kvinnedagen der du bor:

Løpesedler

Appell

Delebilder

Samtykkelov og voldtektsstatistikk m/ Andreas Unneland. Last ned via Dropbox-lenken: https://www.dropbox.com/s/njdt4vrehtmyntp/8.%20mars%20video%20-%20samtykkelov_2.mp4?dl=0 

Hvordan gjennomføre et lokalt arrangement på kvinnedagen?

Det er mange ulike måter å gjennomføre en 8. mars markering lokalt.
Her kan dere laste ned en kort mal for enkle lokale arrangementer.