open menu

Kvinnepolitisk utvalg

SV er et feministisk parti. Arbeidet opp mot de organisasjoner og miljøer som utgjør kvinnebevegelsen er derfor viktig for partiet.

Kvinnepolitisk utvalg har ansvaret for at kontakten med kvinnebevegelsen videreutvikles, og for å legge til rette for at SV kan hjelpe kvinnebevegelsen med å få gjennomslag og oppmerksomhet rundt sine krav. Strategiene for dette arbeidet skal fremlegges sentralstyret i de årlige arbeidsplanene.

Kvinnepolitisk utvalg skal holde kontakt med de kvinnepolitiske kontaktpersonene i fylkene, og invitere til kvinnepolitisk landssamling en gang i året. Utvalget skal også være en rådgiver og pådriver for en best mulig feministisk praksis i SV.

Ingrid Hødnebø (leder)
Mobil: 90110698
E-post: ingrid_hodnebo@hotmail.com

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter