open menu

Kvinnepolitisk utvalg

SV er et feministisk parti. Arbeidet opp mot de organisasjoner og miljøer som utgjør kvinnebevegelsen er derfor viktig for partiet.

Kvinnepolitisk utvalg har ansvaret for at kontakten med kvinnebevegelsen videreutvikles, og for å legge til rette for at SV kan hjelpe kvinnebevegelsen med å få gjennomslag og oppmerksomhet rundt sine krav. Strategiene for dette arbeidet skal fremlegges sentralstyret i de årlige arbeidsplanene.

Kvinnepolitisk utvalg skal holde kontakt med de kvinnepolitiske kontaktpersonene i fylkene, og invitere til kvinnepolitisk landssamling en gang i året. Utvalget skal også være en rådgiver og pådriver for en best mulig feministisk praksis i SV.

Åshild Pettersen (leder)
Mobil:90208124
E-post: aashild.pettersen@gmail.com


Aila Emilie Kamaly
Mobil: 99443274
E-post: aila@su.no


Alida Domaas
Mobil: 95816381
E-post: alida.johanne98@gmail.com


Gülay Kutal
Mobil: 92604778
E-post: kutgul@gmail.com


Helga Forus
Mobil: 41416683
E-post: helga.forus@gmail.com


Ida Karlsen
Mobil: 92017564
E-post: karlsen.ida@gmail.com


Marianne Sæhle
Mobil: 90174611
E-post: msaehle@hotmail.com


Mariann Fossum
Mobil: 47237663
E-post: mariann.fossum@gmail.com


May Elisabeth
Mobil: 90031604
E-post: mayelihan@gmail.com


Ragnhild Forså
Mobil: 99037635
E-post: rag-fo@online.no


Randi Reese
Mobil: 97068727
E-post: randi.reese.trh@gmail.com


Sheida Sangtarash
Mobil: 99129085
E-post: sheida.s.v@gmail.com


Trine Rogg Korsvik
Mobil: 90516711
E-post: trkorsvik@gmail.com

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter